ราคาเครื่องบินรบ

ราคาเครื่องบินรบ ในปัจจุบันเครื่องไหนถูกเครื่องไหนแพง

ราคาเครื่องบินรบ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้กองทัพอากาศไทยได้มีการจัดซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่เข้ามาประจำการได้ไม่ว่าจะเป็น Jas-39 Gripen เครื่องบินรบจากประเทศสวีเดน เครื่องบินรบเพื่อใช้ในการฝึกฝนอย่าง T-50th จากประเทศเกาหลีใต้ และการยกเครื่องปรับปรุงครั้งใหญ่เครื่องบินรบ F-5E ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วให้กลายเป็นรุ่น F5TH เพื่อประหยัดงบประมาณ ส่วนเหตุผลที่จำเป็นต้องซื้อหรือปรับปรุงใหม่นั่นก็เพราะเครื่องบินรบที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยมันก็มีอายุอานามที่แตกต่างกันหลายรุ่นประจำการมานานกว่า 30 ถึง 40ปีแล้ว ถึงเวลาต้องปลดประจำการเสียที หากจะบอกว่าไม่ต้องซื้อเครื่องบินรบใหม่หรอกก็คงต้องให้ไปบอกประเทศข้างเคียงเขาหยุดซื้อกันก่อนแล้วค่อยซื้อเครื่องบินรบ โดยปัญหาใหญ่ในการจัดซื้อตลาดครั้งนั่นก็คือมักจะถูกตำหนิว่าซื้อเครื่องบินรบแพ้ไปบ้าง ทำไมไม่ซื้อรุ่นนั้นรุ่นนี้โดยเฉพาะเครื่องบินรบรุ่น F16 Fighting Falcon ยอดนิยมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็มีประจำการหลายสิบลำในประเทศไทยอยู่แล้วเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้เอง ในบทความนี้เราจึงขอรวบรวมราคาเครื่องบินรบโดยที่ไม่นับรวมค่าบำรุงรักษาเพิ่มเติมค่าน้ำมันและค่าอาวุธ ค่าโรงเก็บเป็นค่าตัวเครื่องบินรบเท่านั้นมาให้ท่านทราบกันต่อไป ราคาเครื่องบินรบ ในปัจจุบันราคาเท่าไหร่บ้าง มาดูกันเลย 1.เครื่องบินรบ F16 C/D โดยเครื่องบินรบ F16 Fighting Falcon นั่นเองแต่เป็นราคาเครื่องบินรบ รุ่นใหม่แบบ 2 ที่นั่งคือมีทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธและนักบิน มีราคาอยู่ที่ลำละ 29.1 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประมาณ ราคา 873 ล้านบาทไทย โดยเครื่องบินรบรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นยอดนิยมของประเทศที่เป็นพันธมิตรกับฟากสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยเข้าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้มีการซื้อ F16 เข้าประจำการ 2.เครื่องบินรบ […]

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ได้เข้ามีความสำคัญกับเศษฐกิจและสังคมของประเทศจีน

          สนามบินเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนได้มีการนำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้า มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศ   ซึ่ง เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มีส่วนสำคัญและได้มีบทบาทในการช่วยจดจำใบหน้าของผู้โดยสาร   ซึ่งมีเป็นจำนวนมากทั้งชาวเมืองเซี่ยงไฮ้และชาวเมืองอื่น ๆ  ดังนั้นเทคโนโลยีจดจำใบหน้านี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในสถานบินในการช่วยรักษาความปลอดภัยได้อย่างครบวงจร   นอกจากนั้น เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้ยังทำหน้าที่ในการเช็คอินของผู้โดยสารได้โดยอัตโนมัติครบวงจรรวดเร็ว   และใช้เวลาในการเช็คอินไม่ถึง 1 นาที   แต่ผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในประเทศจีนได้ก็จะมีแต่เพียงผู้ถือบัตรประชาชนชาวจีนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศจีนมากขึ้นทั้งในส่วนของราชการและเอกชน         จีนแผ่นดินใหญ่ได้นำ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มาใช้ในเมืองของตน   ซึ่งรัฐบาลจีนได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนี้จึงนำมาใช้ทำประโยชน์ในสังคมของตน   เนื่องจากประชากรในประเทศจีนนั้นมีจำนวนมากมายรัฐบาลจึงนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน อาทิเช่น  ประโยชน์ในส่วนของทางราชการเช่น ใช้ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้ในการตรวจจับผู้ร้ายที่ทางรัฐบาลต้องการจับตัวมาลงโทษ   ซึ่งอยู่ในท่ามกลางของผู้คนในสังคมที่มีจำนวนมากถึงมากที่สุด   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการทำคดีอีกต่อไป           อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างคือ   สามารถนำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มาใช้ในองค์กรเอกชนทั่วไปในประเทศจีนได้ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงควบคุมการจราจรและท้องถนน  ซึ่งถือว่าเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญในการทำหน้าที่  ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างคลอบคลุม เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในประเทศจีนและทั่วโลกมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ในโลกยุคปัจจุบัน ปี 2020 นี้ มีหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศจีนด้วย  ที่ได้นำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้านี้มาใช้ในงานด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป   […]

Ohmic heating 3

Ohmic heating เทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การอบขนมปังดีต่อใจและร่างกาย ที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด

                Ohmic heating ในช่วงของปัจจุบันผู้คนต่างหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น ทำให้ทางนักวิจัยได้เริ่มนำ Ohmic heating ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าเป็นหลักในการทำงานส่งต่อไปให้ยังอาหาร ซึ่งเป็นการคิดค้นโดยนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีอาหารแห่งมหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ ออสเตรีย ซึ่งได้เห็นคุณค่าของกฏพลังงานไฟฟ้าที่ทำได้ทั้งการประหยัดพลังงานและยังเรียกได้ว่าเป็น เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ก็ว่าได้ ความพิเศษของเจ้าเตาอบพลังงานไฟฟ้ายังไม่หมดเพียงแค่นี้ในขณะที่ทำการอบอยู่ความร้อนแบบโอห์มิกก็จะช่วยขับไล่สารที่ไม่พึ่งประสงค์อย่างกลูเตนออกไปได้อีกด้วย Ohmic heating เทคโนโลยีที่ช่วยให้การอบขนมปังดี ระบบการของเจ้าเตาอบโอห์มิก             โดยระบบการทำงานของเจ้าเตาอบแบบ Ohmic heating ที่ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาดจากเหล่านักวิจัยทางชีววิทยาศาสตร์ชาว ออสเตรีย ได้เห็นถึงประโยชน์ของกฏโอห์มซึ่งเป็นหลักการทำกระแสไฟฟ้าเบื้องต้นที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำหน้าที่แปรสภาพให้เป็นความต่างศักย์ไฟฟ้าส่งต่อไปทำหน้าที่กับตัวต้านทานทำให้เกิดความร้อนที่ทำให้ขนมปังสุกได้ ที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกาย ประหยัดพลังงาน และเวลาอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของวงการอาหารที่มีความน่าจับมองของการยกระดับด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นตัวช่วยที่ไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพเท่านั้น แต่ยังดีต่อโลกเดียวเช่นเดียวกัน ประโยชน์ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคต             Ohmic heating เป็นอีกหนึ่งกฎของกระแสไฟฟ้าที่หลายคนอาจลืมไปแล้วหรือว่ามองข้ามไป แต่ไม่ใช้กับบรรดานักวิจัยชาว ออสเตรีย ที่ต้องการยกระดับให้วงการอาหารดูเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งด้วยการสร้างประโยชน์จากกระแสไฟฟ้าที่สามารถทำขนมปังที่ไร้ซึ่งสางกลูเตนที่ไม่ดีต่อร่างกายและยังช่วยประหยัดพลังงาน ไม่นานมานี้ก็ได้มีวางจำหน่ายตามร้านขนมปังในเมืองบางส่วนก็ได้ผลตอบรับไปในทางที่ดี และเชื่อว่าในอีกไม่นานทุกคนบนโลกก็คงได้รับประทานของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแน่นอนในไม่ช้า เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค คือเว็บไซต์แนะนำข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับภาษา Javascript , สอนทำ SEO IPhone แนะนำโทรศัพท์iPhonรุ่นที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่นิยมในปี 2020 DJI AGRAS MG-1P (โดรนพ่นยา) เทคโนโลยีที่ชาวเกษตรกรต้องตกหลุมรัก Recompose โปรเจควัฏจักรการตายแห่งอนาคต ที่จะนำไปเป็นปุ๋ย

iPhone 3

iPhone แนะนำโทรศัพท์iPhonรุ่นที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่นิยมในปี 2020

iPhone ถือเป็นโทรศัพท์มือถือจากบริษัท Apple ที่ได้ความนิยมตลอดมาตั้งแต่ครั้งเมื่อเปิดตัว ทั้งยังมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างโดดเด่นและอาจเรียกได้ว่าเหนือกว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออื่น ๆ ก็ว่าได้ นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้iPhoneเป็นโทรศัพท์ที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลก มาดูกันดีกว่าว่าในปีนี้จะมีiPhoneรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้าง แนะนำโทรศัพท์iPhoneรุ่นที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่นิยมในปี 2020 iPhone แนะนำโทรศัพท์รุ่นที่น่าสนใจที่นิยมในปี 2020 1. iPhone11 เป็นโทรศัพท์iPhoneรุ่นที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่นิยมในปี 2020 เพราะเป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาแบบสด ๆ ร้อน ๆ เป็นมือถือคุณภาพดีที่สุดจาก Apple ในพ.ศ.นี้เลยล่ะ ด้วย CPU A13 Bionic และความจุที่ให้เลือกอย่างหลากหลาย 64GB, 128GB และ 256GB ทำให้iPhone11 เป็นโทรศัพท์ที่ตอบสนองต่อการใช้งานได้รวดเร็วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีกล้องมุมกว้าง สามารถถ่ายรูปเลนส์ใกล้ไกลเสมือนมีกล้องโปรเลยทีเดียว (แต่ถ้าอยากได้กล้องที่มีลูกเล่นกว่านี้แนะนำiPhone11 Pro เลยจ้า) ทั้งยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ชัดถึง 4K แถมยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายอีกด้วย   2. iPhoneSE (Gen 2) เป็นโทรศัพท์iPhoneรุ่นที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่นิยมในปี 2020 รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นก่อนiPhone11 ที่มีสเปคเครื่องสูงเท่ากับiPhone11 โดยใช้ CPU […]

DJI AGRAS MG-1P 2

DJI AGRAS MG-1P (โดรนพ่นยา) เทคโนโลยีที่ชาวเกษตรกรต้องตกหลุมรัก

DJI AGRAS MG-1P ในแต่ละครั้งที่ชาวเกษตรกรทำการปลูกพืช ก็มักจะมีการพ่นยาหรือฉีดยาโดยใช้แรงงานของคนเป็นหลัก นั่นก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกรวดเร็วทันใจสักเท่าไหร่นัก และวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเจ้าตัวนี้เลยDJI AGRAS MG-1Pโดรนพ่นยา DJI AGRAS MG-1P เทคโนโลยีที่ชาวเกษตรกร    ถือเป็นเทคโนโลยีในการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการทำงานอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วและแม่นยำในการทำงานสูง โดยเจ้าตัวนี้จะมีเครื่องยนต์รวมกัน 8 ใบพัด ในการแบกรับน้ำหนัก โดยจะอยู่ที่ประมาณ 10 กิโลกรัม สิ่งของที่เจ้าโดรนบรรทุกได้ก็จะเป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับการฉีดพ่นใส่พืชไร่ต่างๆ และมีระยะในการพ่นน้ำยาได้กว้างพอสมควร เจ้าตัวนี้สามารถกันฝุ่นและกันน้ำได้ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน สามารถทำงานในแต่ละครั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เบาแรงเหนื่อยได้เยอะเลยทีเดียวแถมยังทำงานได้รวดเร็วอีกมากๆ มีเรดาห์กันชนสิ่งกีดขวางต่างๆอีกด้วย แล้วก็มีโหมด 2 โหมดให้ได้เลือกใช้งานอีกด้วย นั่นคือโหมดอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ เจ้าตัวนี้ทำงานได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน มีระยะการควบคุมของรีโมทคอนโทรลได้ไกลถึง 3 กิโลเมตร มีกล้องที่สามารถส่งภาพมายังรีโมทคอนโทรลได้อีกด้วย และในแต่ละรอบของการทำงานเจ้าตัวนี้จะทำงานได้ยาวนานถึง 9-10 นาทีต่อรอบ ส่วนเรื่องราคานั้นถือว่ามีราคาค่อนข้างสูง แต่ก็ไม่ถึงกับสูงมาก เพื่อนๆก็คงต้องชั่งใจในการตัดสินใจกันดูนะครับ ว่าหากลงทุนกับสิ่งนี้ทีในการทำการเกษตรผลที่ออกมาคือได้กำไรจากการขายผลผลิตที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชาวเกษตรกรได้มากเลยทีเดียวครับ มีคุณภาพแล้วมีประสิทธิภาพสูงในการทำงานอีกด้วย    เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ DJI AGRAS MG-1P […]

Recompose 4

Recompose โปรเจควัฏจักรการตายแห่งอนาคต ที่จะนำไปเป็นปุ๋ย

  Recompose ในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้นั้น มีหนึ่งสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีไปได้เลย นั่นคือ ”ความตาย” และในแต่ละประเทศทั่วโลกนั้นย่อมมีการจัดพิธีงานศพที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เรามักจะได้เห็นกันบ่อยที่สุด คือการฝัง และการเผา ซึ่งตามหลักการแล้ว มนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในหลักการที่เป็นไปตามหลักของธรรมชาติทั้งการเกิดจากธรรมชาติ(การเกิดแบบปฏิสนธิ) และการตาย(การย่อยสลาย)  เมื่อร่างกายตายไป ก็จะต้องฝังลงดิน หรือเผาให้ร่างกายย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่หากมองดูดีๆ สิ่งเหล่านี้นั้นไม่ได้ช่วยให้ธรรมชาติได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ซักเท่าไหร่นัก Recompose โปรเจควัฏจักรการตายแห่งอนาคต    แต่เมื่อไม่นานมานี้เอง เพื่อนๆคงเคยได้ยินหรือได้เห็นสื่อต่างๆนั้นแชร์ข่าวสาร ข้อมูลกันออกมาอย่างแพร่หลาย กับคำว่า “ตายไปแล้วกลายเป็นปุ๋ย” ใช่แล้วครับ นี่คือโปรเจค และไอเดีย ของบริษัทRecomposeที่ได้คิดค้นไอเดียนี้ขึ้นมา พร้อมจัดการประชุมหารือกัน และผลปรากฎว่ามีผู้คนให้ความสนใจกับไอเดียนี้เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า มนุษย์นั้นทำลายธรรมชาติตลอดของการดำรงชีวิตอยู่และเมื่อตายไปก็ควรตอบแทบธรรมชาติให้ได้มากที่สุด และโปรเจคนี้นั้นยังได้ผ่านการพิจารณาจากสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติของรัฐวอลชิงตันแล้วอีกด้วย ซึ่งหากเพื่อนๆยังคงไม่เข้าใจผมจะสรุปหลักการง่ายๆของโปรเจกนี้ให้ฟังนะครับ โดยบริษัทแห่งนี้นั้นคล้ายๆเหมือนกับการรับจัดงานศพนั่นแหละครับ เพียงแต่จัดในสถานที่ของบริษัท และนำศพมาใส่ไว้ในโรงที่ทางบริษัทออกแบบไว้ และทำให้เป็นไปตามขั้นตอนต่างๆในการแปรสภาพศพRecomposeในแบบที่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ โดยใช้เวลาประมาณ 5-7 สัปดาห์ แล้วจึงนำศพกลับคืนที่บ้าน ในรูปแบบของปุ๋ยธรรมชาติ    เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ Recompose โปรเจควัฏจักรการตายแห่งอนาคต ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่และสร้างสรรค์เอามากๆ หากมองอีกมุมหนึ่งแล้ว วิธีการ Recomposeนี้ผมคิดว่าช่วยในเรื่องของการดูแลจิตใจญาติผู้เสียชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ให้คนที่ยังอยู่นั้นรู้สึกว่า คนที่จากไปนั้นไม่ได้จากเราไปไหนเลย เค้ายังอยู่กับเราตลอดเวลา […]

ข้อดี Bluetooth 5 การทำงานระบบไร้สายที่บอกเลยว่าสุดปัง

          ข้อดี Bluetooth  ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันในเรื่องของความสามารถของอุปกรณ์ที่มีความไร้สายเริ่มมีหารพัฒนาและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันในเรื่องของเทคโนโลยี Bluetooth มีบทบาทในเรื่องของการใช้งานมากขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะแนะนำ 3 ข้อดีเทคโนโลยี Bluetooth 5 การทำงานระบบไร้สายที่บอกเลยว่าสุดปัง เป็นเรื่องที่มีความใกล้ตัวที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ควรทราบ ข้อดี Bluetooth การทำงานระบบไร้สาย ข้อดี Bluetooth 5 ที่บอกเลยว่าน่าสนใจในยุคปัจจุบันมาก ๆ ข้อดีแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่เร็วกว่าเดิม และส่งสัญญาณการเชื่อต่อได้ไกลกว่าเดิม บอกเลยว่าในส่วนของประสิทธิภาพการทำงานมาเต็มดีกว่าแบบเดิมมาก ๆ แน่นอน ข้อดี Bluetooth 5 ที่บอกเลยว่าน่าสนใจในยุคปัจจุบันมาก ๆ ข้อดีที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ มีคุณสมบัติในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธรุ่นเก่า ๆ ก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ แต่ในส่วนของการทำงานบอกเลยว่าอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่เท่ารุ่น Bluetooth 5 ด้วยกันแน่นอน ข้อดี Bluetooth 5 ที่บอกเลยว่าน่าสนใจในยุคปัจจุบันมาก ๆ ข้อดีที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ เทคโนโลยี Bluetooth 5 มีแบนด์วิดธ์ที่สูงถึง 2Mbps […]

Lenovo 2

Lenovo นวัตกรรมสุดล้ำแห่งยุคเพรียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

Lenovo เป็นผู้นำด้านคอมพิวเตอร์ระดับโลก  ซึ่งได้สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้  ซึ่ Lenovo เปิดตัวแล็ปท็อปรุ่นใหม่ระดับพรีเมี่ยมตระกูล Yoga มีระบบการประมวลผลที่ทรงพลังเพรียบพร้อมไปด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามและทันสมัย Lenovo Yoga S740 มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันอัจฉริยะพิเศษ LenovoYoga S740 และ C940 ขนาด 14 นิ้วรุ่นใหม่ มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันอัจฉริยะที่ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการด้านประสิทธิภาพของผู้ใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่น Super Resolution สามารถเพิ่มความละเอียดสูงสุดได้ถึงระดับ FHD 1080p และ Q-Control ซึ่งมีศักยภาพในการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของเครื่อง นอกจากนั้น Modern Standby ทำหน้าที่ช่วยให้เครื่องสามารถทำงานเบื้องหลังได้หรือSleep Mode   LenovoYoga C940 ขนาด 14 นิ้ว เป็น Laptop ที่มีระบบการยืนยันบุคคลตัวจริงด้วยบเทคโนโลยีไบโอเมทริกซ์ของ Windows Hello และปากกาดิจิทัลอัจฉริยะ Garaged Pen ที่ชาร์จแบตได้เมื่อเสียบกลับไปในตัวเครื่อง และซอฟต์แวร์ Windows Ink ที่ติดตั้งมากับตัวเครื่อง เปิดใช้งานฟีเจอร์พิเศษ […]

เทคโนโลยีการศึกษา 2

เทคโนโลยีการศึกษา ที่บอกเลยว่าดีมาก ๆ ต่อการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี

          เทคโนโลยีการศึกษา  ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่บอกเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน ๆ ก็มีการพัฒนาอยู่ตลอด เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะก้าวไกล วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคโนโลยีการศึกษาที่บอกเลยว่าดีมาก ๆ เทคโนโลยีการศึกษา ต่อการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี ต่อการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี บอกเลยว่าเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องที่เพิ่มประสิทธิภาพดี ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ เทคโนโลยีแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Internet of Things เป็นการสร้างห้องเรียนในแบบอัจฉริยะ ที่นำเอาอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ทั้งในรู้การทำงานหรือการเรียนการศึกษาแบบ Smart มากขึ้นที่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาการเรียนให้มีความน่าสนใจสำหรับนักเรียนมากขึ้นอีกด้วย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ เทคโนโลยีที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Cloud Computing เป็นอีกเทคโนโลยีที่นำมาผสมผสานกับการเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจมาก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาที่จะส่งผลดีให้กับการศึกษามาก ๆ แน่นอนและยังช่วยทั้งอาจายร์หรือครู รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้แบบสูงสุด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ เทคโนโลยีที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Artificial Intelligence เป็นอีกเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกสบายมาก ๆ ใช้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการศึกษามากขึ้น เพื่อที่จะลดความเหนื่อย หรือช่วยเบาภาระของครูหรืออาจารย์ได้อย่างดีและช่วยเสริมความรู้ของนักเรียนในเรื่องของความเข้าใจ ได้มากขึ้นอีกด้วย             […]

OPPO Find X2 Series 2

OPPO Find X2 Series รุ่นใหม่มาแรงแซงโค้ง ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี

OPPO Find X2 Series ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและออกแบบอย่างสวยหรูท้าให้คุณลอง OPPO Find X2 Series ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ โทรศัพท์OPPO Find X2 Seriesมีหน้าจอขนาด 6.7 นิ้ว ความละเอียด  3168×1440 pixel และเทคโนโลยีของหน้าจอรุ่นนี้มีออฟชั่นมากขึ้นคือ True Billion Colour Display  ที่จะช่วยเพิ่มสีหน้าจอให้มีความสดใสมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีชิปประมวลผล  Ultra Vision  นอกจากนั้นหน้าจอรุ่นนี้จะโค้งลงมาทำให้ขอบหน้าจอบาง ส่วนบนของเครื่องมีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวน และส่วนล่างสุดของเครื่องมีช่องใส่ซิมการ์ด Dual Nano SIM, USB-C ไมโครโฟนหลักและลำโพง ส่วนด้านหลังOPPO Find X2 Seriesมีการออกแบบคล้ายกันคือ  เป็นกระจกเซรามิคอย่างหรู  สัดส่วนทั้งหมดของตัวเครื่องคือ 164.9 x 74.5 x 8 มม. น้ำหนักอยู่ที่ 196 กรัม ตัวหน้าจอเป็น เทคโนโลยี Super AMOLED ขนาด 60.7 นิ้ว รองรับ HDR10+และสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้  หน้าจอสัมผัสมีความละเอียดอยู่ที่ 3168 x […]