แอโรเจล

แอโรเจล เป็นวัตถุที่มีน้ำหนักเบาและ นำความร้อนที่ดีที่สุดในโลกกับคุณสมบัติพิเศษ

          แอโรเจล เป็นวัสดุที่มีน้ำหนัก เบามาก ๆ แต่ในขณะเดียกัน ก็มีความแข็ง ที่มีความหนาแน่นน้อย และ สามารถรับน้ำหนักได้ 500 – 4,000 เท่า ของน้ำหนักตัว  นอกจากนี้แอโรเจล ยังเป็นตัวนำ ความร้อนที่ดีที่สุดเป็น คุณสมบัติ หลักอีกด้วย  ซึ่งภายในโครงสร้าง จะประกอบไปด้วย รูพรุนขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การถ่ายเทความร้อน ผ่านแผ่นแอโรเจล น้อยมาก  ดังนั้น จึงเป็นตัวนำความร้อน ที่มีศักยภาพ ที่ดีที่สุดเป็น คุณสมบัติ หลัก  นอกจากนี้ แอโรเจลยังจะสามารถ ใช้เป็นฉนวนกันเสียงคุณภาพสูง ได้ดีมาก สามารถใช้งานได้ใน อุณหภูมิต่ำ และ อุณหภูมิสูง ได้ดี หรือ จะใช้เคลือบเป็น พื้นผิววัสดุ เพื่อ ให้มี คุณสมบัติ เป็นพื้นผิว ที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้  ที่สำคัญเลยคือ ตัวแอโรเจล นี้ ไม่ได้สร้างมลพิษให้กับ สิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน  ซึ่งตรงจุดนี้เองที่เป็น […]