เทคโนโลยี Eye Control

เทคโนโลยี Eye Control ตัวช่วยใหม่สำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต

           เทคโนโลยี Eye Control ในปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นมีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีที่ให้การช่วยเหลือผู้พิการให้มีการใช้ชีวิตที่ง่าย และสะดวกมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับช่วยเหลือผู้พิการในครั้งนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า  Eye Control เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาสำหรับผู้พิการทางกล้ามเนื้อแขน ขา การใช้งานของกล้ามเนื้อส่วนนิ้ว และมือไม่ได้ หรือมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายตัวเองลำบาก รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาทางด้านเสียงไม่สามารถสื่อสารได้ก็ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ได้เช่นกัน เทคโนโลยี Eye Control เป็นการช่วยให้ผู้พิการที่เคลื่อนย้ายร่างกายไม่ได้ และพัฒนาระบบการใช้สายตาในการควบคุม             เทคโนโลยี Eye Controlตัวช่วยใหม่สำหรับผู้พิการมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นการช่วยให้ผู้พิการที่เคลื่อนย้ายร่างกายไม่ได้ หรือมีความลำบากในการใช้กล้ามเนื้อ ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่อยากทำได้มากยิ่งขึ้นเทคโนโลยี Eye Controlคือ การพัฒนาระบบขึ้นมาด้วยการใช้สายตาในการควบคุม สั่งการเมาส์ และคีย์บอร์ด เพื่อที่จะให้ผู้พิการสามารถที่จะมีโลกที่กว้างขึ้นกว่าเดิมได้อีก แต่ ณ ตอนนี้คุณสมบัติตัวใหม่ของ Eye Control จากหน้าจอ Launchpad ยังมีขีดจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของแสง หากมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้งานของคอมพิวเตอร์ แล้วแสงมีการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพของการทำงานก็จะลดลง  ต้องคอยปรับแสงใหม่อยู่ตลอดในทุกครั้งที่ย้ายคอมพิวเตอร์ แต่นักพัฒนาเทคโนโลยีก็ไม่นิ่งเฉยได้คิดค้น และปรับเปลี่ยนวิธีเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เมื่อเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์แล้วแสงเกิดการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพของการสั่งการลดลง ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่าย ๆ ด้วยการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ เพียงเท่านี้เครื่องก็จะรีเซ็ตตัวเองตามสภาพของแสง โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องมาปรับข้อมูลใหม่             […]