Case study เว็บไซต์ที่อันดับตก และกลับมาทำอันดับใหม่ได้เหมือนเดิม

เคสนี้มาจากเว็บต่างประเทศ ที่เค้ากล่าวว่าเว็บเค้า Traffic หรืออันดับร่วงจากเดิมทั้งหมดเลย เค้าค่อนข้างเครียด และหาวิธีปรับ จนพบวิธีปรับกลับมาทำอันดับได้เท่าเดิม และคนเข้าเว็บมากกว่าครั้งก่อนที่อันดับร่วงด้วยซ้ำ จากรูปคุณจะเห็นว่า ช่วงวันที่ 9 พฤษภาคม เว็บเค้ามีคนเข้าน้อยอย่างน่าใจหาย ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เว็บเค้ามีคนเข้าหลัก 500-2000 คน ในทุกๆวัน แต่เค้าปรับเว็บไซต์ของเค้าใหม่จนวันที่ 28 พฤษภาคม เว็บเค้ากลับมามีคนเข้าเว็บพอๆกับครั้งก่อนที่อันดับล่วง และยังมีแววมากกว่าเดิมอีกด้วย โดยฝรั่งคนนี้กล่าวว่า มีช่วงที่ Google อัฟเดตอัลกอริทึ่มในการจัดอันดับใหม่ Google core May Update. (May 4th – May 18th) ทำให้หลายๆเว็บได้รับผลกระทบ ทำให้อันดับร่วง หรืออันดับหายไปเลย สิ่งที่เค้าค้นพบในการดันเว็บตัวของเค้าเองกลับมาได้คือ 1.เค้าเลือกที่จะปรับ Content หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์เค้าใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นการบ่งบอกว่า Website ของเค้า พร้อมจะปรับเนื้อหาให้ตรงกับหลัก google หรือการอัฟเดตข้อมูล content ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ให้ข้อมูลเก่าๆที่ไม่ค่อยอัฟเดตเหมือนทีแรก 2.เค้าทำการคิดหัวข้อในการเขียน content ใหม่ๆ […]