เทคโนโลยี IoT

เทคโนโลยี IoT นำเข้ามาใช้ พัฒนาทางการสื่อสาร คนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีไม่ควรพลาด

            เทคโนโลยี IoT เรื่องของเทคโนโลยี IoT เป็นอีกเทคโนโลยีที่เรานั้นเหฌนอยู่มากหลาย เนื่องจากเจ้าเทคโนโลยี IoT นั้นมาช่วยเสริมให้เรานั้นสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แบบรวดเร็วและมีความทันใจ ซึ่งวันนี้อยากจะมา แนะนำ 3 เทคโนโลยีที่นำเอา IoT เข้ามาใช้ บอกเลยว่าน่าสนใจและมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสุด ๆ สายคนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีไม่ควรพลาด แนะนำ 3 เทคโนโลยี IoT ที่สื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้แบบรวดเร็วและมีความทันใจ เทคโนโลยีที่นำเอา IoT เข้ามาใช้งาน บอกเลยว่าน่าสนใจสุด ๆ เสริมความสะดวกสบายให้เราแบบเต็ม ๆ เทคโนโลยีแรกที่อยากมาแนะนำ คือ เทคโนโลยี Smart home เป็นอีกเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับ IoT เพื่อสามารถทำสะดวกสบายภายในบ้าน และความคุมระบบการทำงานในบ้านผ่าน Smart phone ได้อย่างง่ายดาน เทคโนโลยีที่สองที่อยากมาแนะนำ คือ Smart grid เป็นอีกเทคดนโลยีที่ใช้ IoT เป็นอีกส่วนประกอบที่สำคัญ เป็นการส่งไฟฟ้าได้แบบครบวงจรนั้นเอง ทั้งในเรื่องของการส่งการรับต่าง […]