Apple

Apple ชะลอมาตรการป้องกันการติดตามความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ใน iOS14

Apple อาจจะชะลอการใช้มาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ ที่มาพร้อมกับ iOS14 โดยจะมีฟังก์ชั่นที่ผู้ใช้งานสามารถป้องกันการเข้าถึงของแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์โดยไม่รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน โดยผู้พัฒนา iOS14 อาจจะเลื่อนการอัปเดต iOS14 ไปก่อน ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มใช้งานได้ภายในต้นปี 2564 ทั้งนี้เพื่อให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ ได้มีเวลาปรับเปลี่ยนบริการที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น อีกทั้ง Facebook ก็ยังได้ออกมาเตือนถึงมาตรการดังกล่าวของ iOS14 นั้น อาจจะมีผลต่อการโฆษณาบน Facebook และทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Appleเสียโอกาสจากการปิดกั้นการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ใน iOS14 ได้ ทั้งนี้เมื่อการอัปเดต iOS14 ที่จะเกิดขึ้นภายในต้นปี 2564 นั้น ทำให้ผู้ที่ต้องการลงโฆษณาผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์จะต้องอนุญาตการเข้าถึงโฆษณาจากผู้ใช้งาน ทั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ จะต้องประกาศว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลอะไรและติดตามผู้ที่ใช้ App Store ของ Appleได้อย่างไร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่อยู่บน App Store Apple การอัปเดต iOS14 ที่จะเกิดขึ้นภายในต้นปี 2564 และยังพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ เพิ่มขึ้น อุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท Appleประกอบด้วย iPhone iPad และ Apple […]