Interface

Interface เทคโนโลยี แห่งโลกยุคใหม่ ช่วยพัฒนาการควบคุมคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

Interface คือ เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ และ คอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้ว มนุษย์เราจะคุ้นเคย กับการ ควบคุมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการ เอานิ้วกดปุ่ม หรือ เอานิ้วสัมผัสหน้าจอ ทั้งคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เพื่อทำการสั่งการหรือออกคำสั่งในรูปแบบของ Hardware  Interface ใหม่แห่งโลกอนาคต เพียงแค่มนุษย์ใช้คลื่นสมองของตัวเองในการสั่งการคอมพิวเตอร์ ด้วยความใหม่ในด้าน เทคโนโลยี ควบคุมคอมพิวเตอร์ มากกว่านี้ก็คือ การสั่งงานด้วยเสียงของมนุษย์ ซึ่งกระบวนการในการทำงานนั้นก็คือ มนุษย์จะป้อนเสียงด้วยภาษาของตน  จากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะทำการประมวลผลคำสั่ง ตามที่มนุษย์ต้องการ แต่ Interfaceใหม่แห่งโลกอนาคตนั้น ก็จะมีการใช้เครื่องมือในลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ วิธีการสั่งการในรูปแบบของ Interfaceใหม่แห่งโลกอนาคตนั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงแค่มนุษย์ใช้คลื่นสมองของตัวเองในการสั่งการคอมพิวเตอร์เท่านั้น คอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลตามคำสั่งคลื่นสมองอย่างชาญฉลาด การนำเอา เทคโนโลยี แห่งการ ควบคุมคอมพิวเตอร์ มาใช้ช่วยมนุษย์นั้น ถือว่ามีประโยชน์และค่อนข้างสำคัญกับมนุษย์มาก ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีผู้ที่เสียแขนทั้งสองข้างไปแล้ว  แต่ก็ยังสามารถนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแขนเทียม มาพัฒนาใช้งานในชีวิตประจำวันของตัวเองได้ ซึ่งการทำงานของแขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็คือ ตัวอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อเข้ากับเส้นประสาทบริเวณแขนของมนุษย์ จากนั้นมนุษย์ก็แค่พยายามใช้สมองสั่งการ โดยคลื่นพลังไฟฟ้าในสมองของมนุษย์นั้น จะทำการส่งกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์แขนเทียมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้แขนเทียมนั้นขยับหรือเคลื่อนไหวไปตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ซึ่งแน่นอนว่า ถึงแม้จะเป็นผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขน  เส้นประสาทของสมองก็ยังจะสามารถสั่งการ ให้เส้นประสาทแขนทำงานได้อย่างเป็นปกติ  ซึ่งทาง บริษัท แบนโค ผู้พัฒนาและผลิตแขนเทียมนั้น ได้อธิบายว่า ผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขนนั้น จะต้องเข้ารับการฝึกฝนการใช้งานแขนเทียม ประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขน ก็จะสามารถใช้แขนเทียมได้อย่างคล่องตัวได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจับ ถือ โบกมือ วาง ผู้พิการหรือผู้สูญเสียแขน […]