เทคโนโลยีด้านการเรียน

เทคโนโลยีด้านการเรียน การสอน ในโลกยุคปัจจุบัน ให้มีความสะดวกรวดเร็ว

เทคโนโลยีด้านการเรียน ที่การเรียนการสอนในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้สามารถเชื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นกว่าเดิม ทำให้การเรียนการสอนจากในตำราต่าง ๆ ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้มากกว่าเดิมโดยที่ครูไม่ต้องเป็นผู้สอนโดยตรง ทั้งนี้มาดูกันว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการเรียน ให้มีทันสมัย และสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 1. Fiber optics การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยใช้ใยแก้วนำแสงทำให้การส่งต่อข้อมูลรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าสมัยก่อนอย่างมาก ช่วยให้การเรียนการสอนมีความสะดวกมากขึ้น รวมถึงในแวดวงอื่น ๆ เช่นในระบบการซื้อของผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย 2. Internet เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ของทั่วโลกเอาไว้ เป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้นแต่เปลี่ยนโลกของเราให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปโดยปริยาย ทำให้ตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ที่มีการอัพเดตผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง ทำให้ผู้คนได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 3. Networking system ระบบเครือข่ายที่อัพเกรดการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลพร้อม ๆ กันจากหลาย ๆ แหล่งได้มากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ผู้ที่เข้าใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองมากขึ้น ไม่ต้องไปถึงองค์กรต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูล ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วยตัวเอง 4. Teleconference การประชุมทางไกล เทคโนโลยีที่ช่วยให้การเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้พร้อม ๆ กัน […]