เทคโนโลยีดิจิทัลดีท๊อก

เทคโนโลยีดิจิทัลดีท๊อก (Digital Detox) บำบัดการเสพติดการใช้อินเตอร์เน็ต

            เทคโนโลยีดิจิทัลดีท๊อก (Digital Detox) เมื่อโลกอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ทำให้มีเหล่าประชากรมีแนวโน้มในการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่น Facebook การเล่น Instagram การรับชมวิดีโอผ่านทางช่อง Youtube การเล่น Twitter การเล่น Pantip หรือการท่องโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อหาข่าวสารประจำวันในแต่ละวัน จนทำให้ผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ เกิดการเสพติดการใช้อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัลดีท๊อก (Digital Detox) โปรแกรมที่พาคุณออกไปจากโลกของอินเตอร์เน็ต ที่เน้นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยสังเกตได้จากเมื่อไหร่ที่มีเวลาว่างผู้คนส่วนใหญ่ก็มักจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแทนการพูดคุย เช่น ระหว่างเวลาพักเบรค (หรือบางคนก็เล่นในเวลางาน) ระหว่างรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ การรอเวลาเดินทาง การนั่งรถเมล์ หรือการนั่งรถไฟฟ้า ก็มักจะเห็นผู้คนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นอินเตอร์เน็ต             โดยการเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นประจำในทุก ๆ วัน การเสพติดการเล่นอินเตอร์เน็ตจึงเกิดขึ้น และจะมีผลเสียที่ตามมาต่อสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น การที่ร่างกายได้รับแสงสีฟ้าจากหน้าจอไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ก จะส่งผลให้ร่างกายของมนุษย์มีการยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนิน และจะกระตุ้นให้ร่างกายมีความตื่นตัวตลอดเวลา จะส่งผลให้มีอาการนอนดึก ตื่นสาย และร่างกายเกิดการอ่อนเพลีย การเสพติดการเล่นอินเตอร์เน็ตนอกจากการที่ทำให้ร่างกายของเราแย่ลงแล้ว ยังส่งผลเสียต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย และอีกหนึ่งผลเสียของการเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นเวลานาน คือ ร่างกายของเราจะเพิ่มระดับความผู้คนภายนอกเพิ่มมากขึ้น เพราะการที่เราอยู่กับอินเตอร์เน็ตเป็นเวลานานไม่ได้ออกไปพบกับสังคมภายนอก […]