เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในยุคปัจจุบัน ที่ช่วยในเรื่องการเรียนการสอนมากขึ้น

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนการสอนในโลกสมัยใหม่ ทำให้การศึกษาในปัจจุบันก้าวกระโดดไปไกลอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ที่มีการเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น แม้แต่เด็กก็สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ในการเรียนการสอนยังมีความน่าสนใจและทำให้เด็กรุ่นใหม่สนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกด้วย มาอัพเดตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน เพื่อช่วยในการเรียนการสอนกันดีกว่า แนะนำ 5 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถนำความรู้ที่มีการเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น 1. Computer เพื่อช่วยในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีแรก ๆ เลยที่ทำให้การเรียนการสอนสามารถพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ เพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทั้งยังสามารถส่งและรับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทำให้สามารถช่วยในการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่รวบรวมเอาไว้ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตตามสถานศึกษาต่าง ๆ 2. Artificial intelligence เพื่อช่วยในการเรียนการสอน ระบบ AI ช่วยให้การประมวลผลต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผล ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต กระทั่งความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์และเครื่องกลต่าง ๆ ก็สามารถช่วยในการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้นอีกด้วย 3. Executive information system เพื่อช่วยในการเรียนการสอน ระบบ EIS เป็นระบบที่องค์กรการศึกษาและอื่น ๆ ใช้เพื่อช่วยในการบริหารระบบต่าง ๆ ทำให้ผู้บริหารสามารถสั่งการและติดต่อกับผู้สอนและนักเรียนผ่านการสั่งการทางคอมพิวเตอร์ได้เลย นอกจากนี้ระบบนี้ยังมีความสามารถในการประเมินความสามารถขององค์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรของตัวเองได้ […]