เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษา

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่การศึกษาไทยและการศึกษาของโลกในปัจจุบันถูกพัฒนาไปมากด้วยการถือกำเนิดของเทคโนโลยี แน่นอนว่าเทคโนโลยีได้ช่วยโลกให้สามารถก้าวผ่านขีดจำกัดที่เคยมีในอดีตได้ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลที่ไม่มีขอบเขต การเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  ได้ด้วยตัวเอง การติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกและรวดเร็ว และอื่น ๆ อีกมากมาย มาดูตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษา แนะนำ 5 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ที่สามารถช่วยในเรื่องการศึกษาได้ จะมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง ? 1. Multimedia technology ความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษา การเรียนการสอนสมัยนี้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียนการสอนที่สีสันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ เสียง รูปภาพ ข้อความ และอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจและผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องราวที่เรียนได้มากขึ้นกว่าการอ่านจากหนังสืออย่างเดียว 2. Computer base training ความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษา การฝึกฝนการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนทั้งเด็กและตัวครู ช่วยให้ทุกคนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างทั่วถึง เมื่อทุกคนรู้วิธีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แล้วการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องง่ายและมุอุปสรรคน้อยลง 3. Computer aided design ความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษา CAD หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ โดยเทคโนโลยีนี้ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม เพื่อให้เด็กที่จบมาสามารถใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้และความรู้เพื่อการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งมีความรวดเร็วกว่าการวาดลงบนกระดาษและละเอียดกว่าเพราะสามารถดูแบบได้อย่างรอบด้านและง่ายต่อการแก้ไขข้อมูลอีกด้วย […]