โปรแกรม การประชุมออนไลน์

โปรแกรม การประชุมออนไลน์ เรื่องง่ายของคนทำงานมีหลากหลายให้เลือกใช้

                โปรแกรม การประชุมออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้คนทั้งโลกต้องมีมาตรการป้องกันมากมาย การทำงานก็ลำบากมากขึ้น ไม่สามารถอยู่รวมกลุ่มกันได้หลายๆ คน แต่กิจการต้องดำเนินการต่อให้ได้ เพราะยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไว้มากมาย เช่น เงินเดือนพนักงาน ต้นทุนที่ลงทุนไปแล้ว ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ทุกอย่างล้วนยังต้องจ่ายเหมือนเดิมทุกๆ เดือน  จึงเกิดการทำงานและการประชุมออนไลน์ ขึ้นเพื่อให้การคุยงานกลายเป็นเรื่องง่ายของคนทำงาน   ขอแนะนำ โปรแกรม การประชุมออนไลน์ กับการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้น                 ส่วนโปรแกรมในการประชุมออนไลน์ ก็มีหลากหลายโปรแกรมให้เลือกใช้ JAVASCRIPT SEO WordPress ขั้นเทพ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ล่ะกิจการ เช่น Webex, Zoom ซึ่งการใช้งานก็จะคล้ายๆ กัน สามารถ Video Conference ที่มีภาพเสียงชัดเจน สามารถแชร์ข้อมูล แชร์ไฟล์งาน สไลด์นำเสนอต่างๆเป็น เรื่องง่ายของคนทำงาน อีกซ้ำยังประชุมร่วมกันได้หลายคนโดยไม่ติดขัดอีกด้วย ใช้ติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า หรือลูกค้าก็สะดวกสบาย ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาการเดิน ค่าใช้ใช้ในการเดินทางด้วย เพราะทุกองค์กรต้องมีการติดตั้งการใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว […]