Gartner

Gartner กับปัจจัยที่จะส่งผลกับแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2021

Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลกได้วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2021 ว่าจะมีประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นศูนย์กลางของผู้คน ความเป็นอิสระของสถานที่ตั้ง และการส่งมอบที่ยืดหยุ่น โดยความเป็นศูนย์กลางของผู้คนนั้น Gartner อธิบายไว้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีความพยายามให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน ลดการติดต่อและสัมผัสกันโดยตรง แต่ผู้คนก็ยังเป็นศูนย์กลางของธุรกิจทั้งหมด ดังนั้นในการทำงานจึงมีความต้องการกระบวนการทางดิจิทัลเพื่อให้สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน Gartner บริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำระดับโลกได้วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี ส่วนความเป็นอิสระของสถานที่ตั้งหรือสถานที่ทำงานนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากการแพร่ระบาดเช่นกัน โดยจะพบว่าพนักงาน ลูกค้า และผู้ให้บริการต่าง ๆ สามารถทำงานจากที่ต่าง ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจจากสถานที่ใดก็ได้ และสุดท้าย คือ การส่งมอบที่ยืดหยุ่นนั้นหมายถึงว่า องค์กรต่าง ๆ จะต้องเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตัวที่จะต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของกิจกรรมต่าง ๆ ทุกประเภท อันเนื่องจากโรคระบาดหรือภาวะการถดถอยและความผันผวนของเศรษฐกิจที่เผชิญกันทั่วโลก ดังนั้นแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 นั้นจะเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ระบบคลาวด์แบบกระจาย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ก็ยังจะเป็นเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในธุรกิจต่าง ๆ สำหรับปี 2021 เช่นเดียวกับปี 2020 แต่เทคโนโลยีที่จะมาใหม่ในปี 2021 เพิ่มเติม คือ […]

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี จะทำให้โลกเราก้าวไกล ได้ขนาดไหน !!

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี คำนี้กล่าวไปมันคือการรวมระบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันเลย เหมือนดูยิ่งใหญ่ถ้ามองแบบองค์รวม แต่ความจริงแล้วมันคือการพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมกับยุคปัจจุบันนั่นเอง เพื่อน ๆ บางคนอาจสงสัย ว่ามันจะทำให้โลกนี้ก้าวหน้าได้อย่างนั้นหรือ ?? มาดูคำตอบพร้อม ๆ กันเลยค่ะ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในยุคข้าวยากหมากแพง !! จะมีวิธีการพัฒนาประโยชน์มาใช้ได้อย่างไรบ้าง ? การทำมาหากินยุคที่ฝืดเคืองแบบนี้ การนำเอาวิธีการพัฒนาแบบก้าวล้ำมาใช้ประโยชน์จึงเรียกว่ามีชัยชนะไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ คนที่ไม่มีการพัฒนาตนเองหรือไม่พัฒนาเทคโนโลยี จะไม่สามารถหาช่องทางการทำรายได้ ให้กับตนเองได้อย่างแน่นอน เช่น การใช้ระบบออนไลน์ ส่งของขายของเป็นต้น เรียกได้ว่ามันสำคัญกับยุคนี้อย่างแท้จริง ความเป็นอยู่ของผู้คนกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน การแข่งขันแย่งชิงในยุคปัจจุบันมีมากมาย ใครมีความสามารถคนนั้นก็รอด การนำสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวมาปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ นั่นคือการใช้เทคนิคหารายได้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน ๆ คนไหนที่สามารถนำมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากกว่า ก็จะมีรายได้ที่มากกว่าตามมานั่นเอง เพราะยุคนี้เป็นยุคที่คนฉลาดรู้เท่าทันแนวทางของนวัตกรรมเท่านั้น จึงจะมีรายได้ดูแลตนเองได้เป็นเรื่องปกติไปแล้ว การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ให้เข้ากับเทคโนโลยีทำได้จริงหรือ?? เมื่อระบบทุกอย่างมีการพัฒนามากขึ้น การแก่งแย่งชิงดีกันหารายได้จึงมากขึ้นตามมา เป็นไปไม่ได้แน่นอน ที่จะทำให้จิตใจของมนุษย์มีการพัฒนาในคุณธรรมของการหารายได้ ตรงกันข้ามมันพัฒนาเกี่ยวกับด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้ามากกว่า จิตใจเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ แนวทางเหล่านี้บอกได้เลยว่า อาจจะยังไม่เข้าถึงจิตใจที่จริงใจต่อกันอย่างแท้จริงแน่นอน เรียกว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ของรายได้ต่อกันมากกว่า สรุปได้ว่าการพัฒนาเทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในปัจจุบันนั้น […]

Microsoft

Microsoft เปิดตัวซอฟท์แวร์ตรวจจับการปลอมแปลงทางออนไลน์แบบ Deep Fake

Microsoft ได้พัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับตรวจจับการปลอมแปลงออนไลน์แบบ Deep Fake ที่เป็นการปลอมแปลงตั้งแต่หน้าตา เสียงพูด คลิปวิดีโอ หรือจะเป็นบทความประเภทต่างๆ โดยซอฟท์แวร์ที่ Microsoft พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยวิเคราะห์ภาพถ่ายและวิดีโอนั้นว่าเป็นของจริงหรือถูกปลอมแปลง โดย Microsoft มีเป้าหมายว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยต่อสู้กับการบิดเบือนข้อมูลในโลกออนไลน์ได้ ทั้งนี้แล้ว Facebook Twitter และ Tik Tok ได้มีแบนโพสที่เป็นการปลอมแปลงออนไลน์ตามมาตรฐานของแต่ละแอพพลิเคชั่นเช่นกัน Microsoft เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยต่อสู้กับการบิดเบือนข้อมูลในโลกออนไลน์ Deep Fake เริ่มเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเมื่อต้นปี ค.ศ.2018 ที่นักพัฒนาซอฟท์แวร์สามารถปรับใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้างซอฟท์แวร์ที่สามารถเปลี่ยนใบหน้าของบุคคลหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งได้ มีการทำงานโดยการป้อนภาพนิ่งและวิดีโอจำนวนมากไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาสร้างเป็นคลิปวิดีโอชิ้นใหม่ที่มีใบหน้าของคนที่บันทึกข้อมูลไว้แทนใบหน้าของคนที่เป็นต้นฉบับในวิดีโอ ซึ่งทำให้บางคนนำซอฟท์แวร์การเปลี่ยนใบหน้าของบุคคลมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง Microsoft พัฒนาซอฟท์แวร์โดยนำเครื่องมือที่ Microsoft มีอยู่แล้วอย่าง Video Authentication ที่ใช้ตรวจสอบความละเอียดของภาพสร้างขึ้นมากับภาพต้นฉบับ มาใช้ร่วมกับเขียนโปรแกรมให้มีการตรวจสอบวิดีโอแบบ Deepfake มากกว่า 1,000 รายการ และนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของ Face-swap ที่มีข้อมูลใบหน้าจำนวนมากกว่าที่สร้างโดย Facebook ว่าใบหน้าที่อยู่ใน Deep Fake นั้นตรงกันมากน้อยแค่ไหน แต่ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมานี้ก็ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากวิดีโอ Deepfake นั้นผ่านการตัดต่อมาหลายครั้ง […]

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี แห่งอนาคตที่จะสามารถทำให้การใช้ชีวิตคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

   เทคโนโลยี ในปัจจุบันมนุษย์นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายที่มากขึ้น และทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังประหยัดเวลามากขึ้นอีกด้วย สิ่งประดิษฐ์ของเทคโนโลยีต่างๆจึงเกิดขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ และวันนี่ผมมี 3 เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่จะสามารถทำให้การใช้ชีวิตคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้กันครับ คุณสมบัติพิเศษของ 3 เทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่    1.มือถือสวมนิ้ว การออกแบบเป็นด้วยรูปทรงที่คล้ายๆของแหวน เพื่อให้พกพาง่ายสะดวกสบาย เวลาจะฟังเพลงก็สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังได้เลย หรือมีใครโทรมาหาก็เเค่แตะเพื่อกดรับ จากนั้นนำมือถือที่สวมไว้ตรงนิ้วมาไว้ใกล้ๆหูเพื่อสื่อสาร แค่นี้ก็สามารถคุยกันโดยที่คุณไม่ต้องถือมือถือให้ยุ่งยากอีกต่อไป แต่ระบบการทำงานของเครื่องนี้ก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปได้อีกซักระยะก่อน และเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าก็อาจมีรูปแบบของการโทรแบบเห็นหน้าได้อีกด้วย นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีอนาคตอีกชิ้นที่ดีและเจ๋งเอามากๆ    2.แก้วน้ำกักเก็บอุณหภูมิของน้ำดื่ม เทคโนโลยีนี้ จัดได้ว่าเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนเป็นอย่างมาก ด้วยการเก็บรักษาระดับอุณหภูมิของเครื่องดื่มต่างๆ เช่น กาแฟ โอวัลติน ไมโล โกโก้ ชาเขียว และอีกหลายๆอย่างที่ต้องการกักเก็บความร้อน หรือความเย็นของน้ำดื่มไว้ โดยตัวแก้วจะมีเปอร์เซ็นต์ตัวเลขคอยบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ก็ยังคงรักษาอุณหภูมิและรสชาติได้อย่างดีเลยทีเดียว    3.นาฬิกาปลุกอัจฉริยะ เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แห่งอนาคตที่สร้างมาให้ผู้ใช้ได้มีความสะดวกสบาย ด้วยการควบคุมด้วยคำสั่งเสียง ไม่ว่าจะให้เจ้านาฬิกานี้คอยปลุกตอนกี่โมง หรือจะใช้เสียงปลุกเป็นเสียงแบบไหน ก็สามารถใช้งานด้วยคำสั่งเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกเอามากๆ โดยนาฬิกาปลุกอัจฉริยะ นี้สามารถชาร์จพลังงานไปในตัวได้ด้วยแสงสว่างต่างๆที่ส่องเข้ามาได้อีกด้วย    เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ […]

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี เกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้าน บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม

          เทคโนโลยี ในบ้านทุกวันนี้มีการพัฒนาไปอย่างมาก เรียกได้ว่าก้าวหน้าไปไกล เนื่องจากการพัฒนาและในเรื่องของยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงไปไกล วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้าน ที่บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเทคโนโลยีในบ้านก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจ เพราะมันมาเสริมเรื่องของความสะดวกให้เราและประหยีดเวลาช้สอยในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เราได้ 3 เทคโนโลยี ที่เราอยากมาแนะนำให้ทุกคนได้ศึกษาถึงคุณสมบัติการใช้งานของแอพพลิเคชั่น เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้าน เทคโนโลยีแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ August เป็นเทคโนโลยีระบบล็อกประตูแบบอัตโนมัติ  ที่สามารถลงได้จากแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อเอาไว้ในมือถือ และสามารถคุยตอบโต้กับคนที่มาเรียกหน้าบ้านได้อีกด้วย โดยที่ไม่ต้องพกอุปกรณ์เพื่อเปิดประตู เช่น รีโมต กุญแจต่าง ๆ เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้าน เทคโนโลยีที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ BeON เป็นหลอดไฟที่มีเสริมความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะมีโจรขึ้นบ้าน เนื่องจากหลอดไฟได้ทำการหลอกโจรว่ามีคนอยู่บ้านนั้นเอง เจ้าหลอดไฟจะทำการเปิดไปตั้งแต่ห้องนอนไล่ลงมาถึงห้องข้างล่าง เมื่อมีการกดกริ่ง เรียกได้ว่าเมื่อคุณไม่อยู่บ้านก็สามารถหลอกโจรได้แบบเนียนสุด ๆ และยังมีฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนเมื่อไฟไหม้ และยังมีฟังก์ชั่นในส่วนของแบต เอาไว้ใช้เมื่อไฟดับ เทคโนโลยีเกี่ยวกับความปลอดภัยในบ้าน เทคโนโลยีที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Nest Cam เป็นกล้องที่เอาไว้ตรวจสอบมนุษย์ได้ ว่าการเคลื่อนไหวในบ้านใช่มนุษย์หรือเปล่า และยังเป็นกล้องที่สามารถเก็บข้อมูลไว้บน Cloud เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ถึง 30 วัน […]

เทคโนโลยี “AR”

เทคโนโลยี “AR” ที่จะทำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่โลกเสมือนจริงได้ไม่ยาก

               เทคโนโลยี “AR” ในปัจจุบันวงการณ์ของเทคโนโลยีที่เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดนวัตกรรมภาพเสมือนอย่างARที่หลายคนอาจจะต้องเคยได้ยินผ่านหูกันบ้างแล้วบ้าง ซึ่งเป็น เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ที่มีความสามารถคล้ายกับแว่น VR ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ทำให้มีความแตกต่างกันออกไปก็คือ VR จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และทำการต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์เพื่อสั่งการโปรแกรมให้ทำงาน ซึ่งต่างจากสิ่งประดิษฐ์ARที่จะมีรูปร่างคล้ายกล้องสี่เหลี่ยมธรรมดา แต่สามารถยืดส่วนข้างหน้ากล่องออกมาเพื่อเป็น Cardboard เพื่อนำมือถือไปวางแสดงผลและยังสามารถที่จะพกพาติดตัวไปที่ไหนก็ได้อีกด้วย การใช้งานของเจ้าอุปกรณ์ เทคโนโลยี “AR” ตัวนี้             สิ่งที่ทำให้เจ้าสิ่งประดิษฐ์อย่างแว่นARขนาดพกพาได้ตัวนี้ก็คือรูปร่างที่ดูกะทัดรัดและการใช้งานที่เข้าใจง่าย ซึ่งได้รับการคิดค้นมากจากบริษัท Aryzon ที่ในปกติผู้ใช้งานอาจจะเคยนวัตกรรมแว่นARเป็นเพียงแค่กล้องใส่มือถือแล้วมองเข้าไปธรรมดา แต่ทางบริษัทได้นำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ต่อมาคือการเลือกเลนซ์ที่สังทำพิเศษที่ใช้ได้กับอุปกรณ์ตัวนี้เท่านั้น และยังสร้างพื้นที่สำหรับวางสมาร์ทโฟนอย่าง Cardboard เพื่อให้ดูมีความมั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ส่วนที่ยื่นออกมาจะเป็นการปรับให้มุมกล้องของสมาร์ทโฟนพอดีกับระดับสายตา เพื่อถนอมสายตาให้กับผู้ใช้งานและยังไม่ทำให้ปวดตาซึ่งรับรองว่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว การพัฒนา ต่อไปในอนาคต             AR เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทำออกมาได้ไม่แพ้แว่น VR เลยทีเดียวซึ่งด้วยรูปลักษณ์ของสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายและยังมีวิธีการใช้งานที่สะดวกเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและนำมาประกอบเข้ากับตัวอุปกรณ์ก็สามารถเข้าถึงโลกเหนือจินตนาการได้แล้ว ทำให้ทางบริษัท Aryzon หลังจากที่ประสบณ์ความสำเร็จจากเวอร์ชั่นก็ได้เร่งสร้างโปรเจคที่จะพัฒนาเจ้าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ต่อไปเพื่อโลกอนาคตที่ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค คือเว็บไซต์แนะนำข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับภาษา Javascript , สอนทำ SEO IPhone แนะนำโทรศัพท์iPhonรุ่นที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่นิยมในปี 2020 DJI AGRAS MG-1P (โดรนพ่นยา) เทคโนโลยีที่ชาวเกษตรกรต้องตกหลุมรัก Recompose โปรเจควัฏจักรการตายแห่งอนาคต ที่จะนำไปเป็นปุ๋ย

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ได้เข้ามีความสำคัญกับเศษฐกิจและสังคมของประเทศจีน

          สนามบินเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนได้มีการนำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้า มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศ   ซึ่ง เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มีส่วนสำคัญและได้มีบทบาทในการช่วยจดจำใบหน้าของผู้โดยสาร   ซึ่งมีเป็นจำนวนมากทั้งชาวเมืองเซี่ยงไฮ้และชาวเมืองอื่น ๆ  ดังนั้นเทคโนโลยีจดจำใบหน้านี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในสถานบินในการช่วยรักษาความปลอดภัยได้อย่างครบวงจร   นอกจากนั้น เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้ยังทำหน้าที่ในการเช็คอินของผู้โดยสารได้โดยอัตโนมัติครบวงจรรวดเร็ว   และใช้เวลาในการเช็คอินไม่ถึง 1 นาที   แต่ผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในประเทศจีนได้ก็จะมีแต่เพียงผู้ถือบัตรประชาชนชาวจีนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศจีนมากขึ้นทั้งในส่วนของราชการและเอกชน         จีนแผ่นดินใหญ่ได้นำ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มาใช้ในเมืองของตน   ซึ่งรัฐบาลจีนได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนี้จึงนำมาใช้ทำประโยชน์ในสังคมของตน   เนื่องจากประชากรในประเทศจีนนั้นมีจำนวนมากมายรัฐบาลจึงนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน อาทิเช่น  ประโยชน์ในส่วนของทางราชการเช่น ใช้ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้ในการตรวจจับผู้ร้ายที่ทางรัฐบาลต้องการจับตัวมาลงโทษ   ซึ่งอยู่ในท่ามกลางของผู้คนในสังคมที่มีจำนวนมากถึงมากที่สุด   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการทำคดีอีกต่อไป           อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างคือ   สามารถนำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มาใช้ในองค์กรเอกชนทั่วไปในประเทศจีนได้ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงควบคุมการจราจรและท้องถนน  ซึ่งถือว่าเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญในการทำหน้าที่  ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างคลอบคลุม เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในประเทศจีนและทั่วโลกมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง ในโลกยุคปัจจุบัน ปี 2020 นี้ มีหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศจีนด้วย  ที่ได้นำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้านี้มาใช้ในงานด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป   […]

Ohmic heating 3

Ohmic heating เทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การอบขนมปังดีต่อใจและร่างกาย ที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด

                Ohmic heating ในช่วงของปัจจุบันผู้คนต่างหันกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น ทำให้ทางนักวิจัยได้เริ่มนำ Ohmic heating ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าเป็นหลักในการทำงานส่งต่อไปให้ยังอาหาร ซึ่งเป็นการคิดค้นโดยนักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีอาหารแห่งมหาวิทยาลัยทรัพยากรธรรมชาติและชีววิทยาศาสตร์ของประเทศ ออสเตรีย ซึ่งได้เห็นคุณค่าของกฏพลังงานไฟฟ้าที่ทำได้ทั้งการประหยัดพลังงานและยังเรียกได้ว่าเป็น เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ก็ว่าได้ ความพิเศษของเจ้าเตาอบพลังงานไฟฟ้ายังไม่หมดเพียงแค่นี้ในขณะที่ทำการอบอยู่ความร้อนแบบโอห์มิกก็จะช่วยขับไล่สารที่ไม่พึ่งประสงค์อย่างกลูเตนออกไปได้อีกด้วย Ohmic heating เทคโนโลยีที่ช่วยให้การอบขนมปังดี ระบบการของเจ้าเตาอบโอห์มิก             โดยระบบการทำงานของเจ้าเตาอบแบบ Ohmic heating ที่ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาดจากเหล่านักวิจัยทางชีววิทยาศาสตร์ชาว ออสเตรีย ได้เห็นถึงประโยชน์ของกฏโอห์มซึ่งเป็นหลักการทำกระแสไฟฟ้าเบื้องต้นที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำหน้าที่แปรสภาพให้เป็นความต่างศักย์ไฟฟ้าส่งต่อไปทำหน้าที่กับตัวต้านทานทำให้เกิดความร้อนที่ทำให้ขนมปังสุกได้ ที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกาย ประหยัดพลังงาน และเวลาอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งของวงการอาหารที่มีความน่าจับมองของการยกระดับด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเป็นตัวช่วยที่ไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพเท่านั้น แต่ยังดีต่อโลกเดียวเช่นเดียวกัน ประโยชน์ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในอนาคต             Ohmic heating เป็นอีกหนึ่งกฎของกระแสไฟฟ้าที่หลายคนอาจลืมไปแล้วหรือว่ามองข้ามไป แต่ไม่ใช้กับบรรดานักวิจัยชาว ออสเตรีย ที่ต้องการยกระดับให้วงการอาหารดูเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งด้วยการสร้างประโยชน์จากกระแสไฟฟ้าที่สามารถทำขนมปังที่ไร้ซึ่งสางกลูเตนที่ไม่ดีต่อร่างกายและยังช่วยประหยัดพลังงาน ไม่นานมานี้ก็ได้มีวางจำหน่ายตามร้านขนมปังในเมืองบางส่วนก็ได้ผลตอบรับไปในทางที่ดี และเชื่อว่าในอีกไม่นานทุกคนบนโลกก็คงได้รับประทานของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแน่นอนในไม่ช้า เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค คือเว็บไซต์แนะนำข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับภาษา Javascript , สอนทำ SEO IPhone แนะนำโทรศัพท์iPhonรุ่นที่น่าสนใจและยังคงเป็นที่นิยมในปี 2020 DJI AGRAS MG-1P (โดรนพ่นยา) เทคโนโลยีที่ชาวเกษตรกรต้องตกหลุมรัก Recompose โปรเจควัฏจักรการตายแห่งอนาคต ที่จะนำไปเป็นปุ๋ย

เทคโนโลยีเข้า 1

การเข้ามามีส่วนร่วมของ “เทคโนโลยี” ในการคมนาคม ที่ช่วยยกระดับได้ดีเลยทีเดียว

                หลายคนที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้โลกได้พัฒนาตัวเอง เพื่อยกระดับให้ทุกสิ่งอย่างควบคุมโดยใช้ เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยที่จะค่อยๆใช้เข้ามาในชีวิตประจำวัน ที่คุณไม่ทันได้รู้ตัวเลยก็ว่ามีสิ่งที่คอยอำนวยความสะดวกให้อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในการผลิตอาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และยานพาหนะ ทุกอย่างล้วนเข้ามามีส่วนร่วมกันทั้งนั้น โดยเฉพาะ การคมนาคม ที่เริ่มจะเปิดใจให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนพัฒนาให้การเดินทางง่ายขึ้นอีกด้วย เปิดใจให้ใช้ เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนพัฒนาประเทศ การเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมของเทคโนโลยี             ในทุกวันนี้ที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนในปัจจุบัน เทคโนโลยี ก็ได้ถูกใช้จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว อย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ขึ้นมาก็ได้มองเห็นศักยภาพของตัว เทคโนโลยี จึงได้เริ่มนำเข้ามาใช้งาน ซึ่งเริ่มจากการเสริมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับรถยนต์ ให้มีสมรรถนะให้กับผู้ขับขี่และได้ผลตอบรับไปในทางที่ดี จนเมื่อกาลเวลาผ่านไปการเพิ่มฟังชั่นให้รถมีความสามารต่างๆ ที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การขับขี่อัตโนมัติ กล้องวงจรที่มีระบบเตือน เมื่อถอยรถเข้าใกล้สิ่งของ และ ระบบการสื่อสารออนไลน์ ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งสมาร์ทโฟน ด้วยการคุยผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ติดตั้งมากับตัวรถได้เลย จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้ดีเลยทีเดียว ประโยชน์นอกเหนือจากนี้             เทคโนโลยี ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ การคมนาคม อย่างเดียวเท่านั้น ยังตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น การค้าขาย การขนส่งอาหาร และอาชีพออนไลน์ต่างๆ ที่ล้วนแต่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินหน้าทำงานทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยที่ในทุกวันนี้ที่โลกถูกยกระดับให้มีค่ามากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นอีกแรงผลักดันได้ดีเลยทีเดียว เทคโนโลยีคืออะไร ? […]

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มาพร้อมกับโลกสังคมใหม่ๆ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำไมเราถึงกล่าวเช่นนี้ เพราะอินเตอร์เน็ตนั้นมีผลในการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก ซึ่งเราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กล่าวได้ถูกต้อง ก็เพราะว่าอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสัญญาณในรูปแบบที่เป็นการเชื่อมต่อเครือข่าย ซึ่งหากคุณมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว คุณก็สามารถที่จะทำงานหรือทำกิจกรรมใดๆก็ได้ตามใจชอบ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ที่มาพร้อมกับสิ่งใหม่ ๆ เทคโนโลยีในยุคนี้เป็นยุคที่โลกอินเตอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก อย่างเช่น มือถือเองบางคนก็มักจะไม่โทรแบบปกติแล้วก็จะมีการโทรทางไลน์บ้างหรือไม่ก็คุยแบบ Face Time หรือจะเป็นการคุยในรูปแบบอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกัน คุยผ่าน Facebook หรือ คุยผ่าน Twitter เป็นต้น และหากคุณได้ทำการศึกษาเทคโนโลยีที่เรียกว่าอินเตอร์เน็ตแล้วคุณก็จะพบว่าในอดีตนั้นเครือข่ายที่เป็นระบบอินเตอร์เน็ตจะเริ่มจากการใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนเป็นลำดับแรกๆ ซึ่งใช้สำหรับการเรียนรู้ดูข้อมูลต่างๆเพียงเท่านั้น และต่อมาก็ได้มีการพัฒนาให้สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันและกันได้ ในการติดต่อสื่อสารกันในระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาจนถึงในระบบอินเตอร์เน็ตที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำให้เราได้ติดต่อสื่อสารกันได้โดยง่ายมากๆ จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต นั้นสามารถที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารกันและกันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากกว่าในอดีตมากๆ และเป็นการเปิดโลกของสังคมออนไลน์ได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย แม้แต่การติดต่อกับคนต่างชาติก็สามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายเช่นกัน #ข่าวเทคโนโลยี  #ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Machine Learning #ข่าวไอที