Google Earth

มาดูการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย Google Earth นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเวลาผ่านไปหลาย ๆ สิ่งหลายอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันไม่เว้นแต่โลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาล นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโลกของเรานั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันโดยสาเหตุก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และอื่น ๆ แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โลกของเราก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลย โชคดีมากที่ได้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวล้ำสมัยไปมากทำให้เราสามารถดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมานี้ได้ เทคโนโลยีที่ว่านั้นก็เป็นเทคโนโลยีของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ที่มีชื่อว่า Google Earth Google Earth เป็นเทคโนโลยี Timelapse ที่สุดยอดของการเปลี่ยนแปลงของโลก Google Earth ได้เพิ่มเทคโนโลยี Timelapse เข้ามาในระบบเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการร่วมมือจากนาซ่าและกรมสำรวจธรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่ในช่วงปี 1985 จนถึงปัจจุบัน ว่าโลกของเรานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค เป็นการนำภาพจากดาวเทียมบนเอาโอกาสมาให้เราได้ชมในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ทำให้เราได้เห็นว่าภูมิประเทศของโลกเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงซึ่งก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น สภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งบริเวณต่างๆ ของโลกนั้นได้ละลาย การขยายตัวของชุมชนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งและตามขอบแม่น้ำ ถึงแม้ว่าภาพที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นั้นจะไม่มีความชัดเจนมากแต่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตลอด 40 กว่าปีโลกของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยทีเดียว เทคโนโลยี Timelapse ของ Google Earth […]