Robot dexterity

Robot dexterity เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในโลกอนาคต ที่สามารถทำงาน และลองผิดถูกเองได้

Robot dexterity แม้วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของโลกจะสามารถผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหุ่นยนต์มีสามารถช่วยงานในเรื่องง่าย ๆ ออกมาได้แล้ว แต่ก็ยังถือว่ามีลิมิตทางด้านเทคโนโลยีอยู่อีกมาก โดยเฉพาะเรื่องของหุ่นยนต์ที่ยังไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ ยังคงต้องคอยรับคำสั่งต่าง ๆ จากมนุษย์อย่างเคย และหากมีสิ่งใดขัดการทำงานของหุ่นยนต์ระหว่างที่กำลังทำตามคำสั่ง เช่นมีคนไปจับนิ้วข้อหนึ่งของเจ้าหุ่นยนต์เข้า เครื่องหุ่นต์จะหยุดโดยอัตโนมัติเพราะไม่มีโปรแกรมเขียนไว้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วยข้อจำกัดนี้ ทำให้หุ่นยนต์ที่ผลิตออกมายังไม่สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หุ่นยนต์ในโลกอนาคต Robot dexterity หุ่นยนต์ที่สามารถลองผิดถูกเองได้ Robot dexterity เทคโนโลยีหุ่นยนต์ กับคุณสมบัติพิเศษที่หุ่นยนต์ต้องคิดว่าควรทำอะไรในสถานการณ์เหล่านี้ ดังนั้นถึงมีการคิดค้นเพื่อตอบโจทย์ข้อบกพร่องนี้ของหุ่นยนต์ขึ้นมาโดยตั้งชื่อหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้ว่า หุ่นยนต์ในโลกอนาคต Robot dexterity หุ่นยนต์ที่สามารถลองผิดถูกเองได้ จุดเด่นของหุ่นยนต์รุ่นใหม่พวกนี้อยู่ที่การเขียนโปรแกรมให้สามารถลองผิดลองถูกเองได้ หรือที่เรียกว่า Random modeในกรณีที่หุ่นยนต์ต้องคิดว่าควรทำอะไรในสถานการณ์เหล่านี้จะเซ็ตเข้าสู่โปรแกรมให้แรนดอมโดยอัตโนมัติ ความสามารถใหม่นี้คิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยที่ไม่แสวงหากำไรที่ชื่อว่า OpenAI ตั้งอยู่ที่เมือง San Francisco โดยนักวิจัยได้สร้าง Dactyl หุ่นยนต์เล่นรูบิคตัวแรกของโลกที่มีความสามารถในการสุ่มเล่นด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเซ็ตโปรแกรมเอาไว้ให้เลย จึงไม่มีการขัดข้องเกิดขึ้นระหว่างที่เล่นรูบิค สามารุขยับมือด้วยตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสีสันที่ไม่ตรงกันตรงหน้าด้วยตัวเอง ระบบจะทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการ Trial and error หรือลองผิดถูกไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะออกมาสำเร็จนั่นเอง ความสามารถนี้เองทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยหลายคนมองถึงอนาคตความเป็นไปได้ที่จะให้เกิดความสามารถ Robot dexterity ขึ้นมาในโลกอนาคตเพื่อช่วยงานมนุษย์ได้อย่างกว้างขวาง […]