เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญกับการสื่อสารอย่างไร

    อย่างแรกเราจะต้องรู้จักว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร โดยความหมายของคำนี้ คือการรวมเอาสิ่งต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเช่น การบันทึก การสืบค้น ประมวลผลสืบค้น การส่งข้อมูลและรับข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ และตลอดจนถึงการสื่อสารโทรคมนาคม จนถึงกระบวนการสร้างการจัดเก็บมาไว้ร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วจะครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายสื่อสาร เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ในด้านการวางแผนตัดสินใจ และดำเนินงาน อีกทั้งที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนคือความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูล การคำนวณ การสร้างผลลัพธ์ การบันทึก ตลอดจนการส่งสารข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และมีองค์ประกอบสำคัญเพื่อช่วยในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ เครื่องจักรอุปกรณ์,ขั้นตอนการปฏิบัติงาน,ข้อมูลและสารสนเทศ,โปรแกรมซอฟต์แวร์และบุคลากร ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง ด้านคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันระหว่าง Hardware และ Softwareซึ่งสามารถแยกขั้นตอนการทำงานได้ คอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยี ดังนี้ Hardware การรับข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูล การรับคำสั่งข้าวของข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การเก็บข้อมูล Software ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ […]

ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลกของเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการติดต่อสื่อสาร การทำงาน ไปจนถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันเลยทีเดียวล่ะ ซึ่งใครที่เกิดในยุคของสารสนเทศเลยอาจไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากสมัยก่อน ดังนั้นเราจึงอยากชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังจากที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเข้ามาอยู่ในสังคม ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมมนุษย์ยุคปัจจุบัน ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้โลกของเราเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึก ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทำให้ผู้คนทุกวันนี้ต้องมีการอัพเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันโลก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้หลายคนไม่สามารถตามความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ทัน โดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ค่อนข้างช้าต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ ทำให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่มั่นคงได้ นอกจากนี้เมื่อข่าวสารอัพเดตกันแบบนาทีต่อนาทีความรู้สึกของคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเป็นผลให้ความรู้สึกต่อสิ่งต่าง ๆ ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะ 2. ระบบการเมืองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากโลกของเรามีความอิสระในการเสพข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองแล้วทำให้การตัดสินใจเชื่อข่าวสารต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด แหล่งข้อมูลมากขึ้นทำให้ทางด้านการเมืองของทั้งไทยและทั่วโลกมีความระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อดีคือทำให้การเมืองมีความเผด็จการน้อยลงกว่าสมัยก่อนลงไปมากนั่นเอง การควบคุมคนก็ยากขึ้นเพราะผู้คนเท่าทันข่าวสารมากขึ้น การเมืองจึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรอบด้านมากขึ้นทั้งจากเหตุการณ์ในประเทศและต่างประเทศเพื่อความถูกต้องและมีความยุติธรรมมากกว่าเดิม 3. การเกิดขึ้นของสังคมออนไลน์ เมื่อโลกของเรามีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมของสังคม และมือสื่อโซเชียลออนไลน์ ทำให้มีการถือกำเนิดของสังคมออนไลน์ขึ้นมาผ่านทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และทางแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมายที่สร้างสังคมโลกเสมือนขึ้นมา โดยสังคมโลกออนไลน์สามารถเชื่อมต่อผู้คนได้ทั่วโลกแบบไม่มีอะไรมากั้น ทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็น ความชอบ และอื่น ๆ อีกมากมาย […]

IT เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ไปตลอดกาล

IT เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบรรดาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกของเรามีเทคโนโลยีหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราไปได้อย่างมากมาย ทั้งยังเชื่อมต่อคนทั้งโลกให้สามารถติดต่อกันได้ เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องการติดต่อสื่อสารในยุคอิเล็กทรอนิคส์นั่นเอง ซึ่งเรากำลังพูดถึง IT เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ไปตลอดกาล IT เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยในเรื่องการติดต่อสื่อสารในยุคอิเล็กทรอนิคส์ และสร้างระบบที่เข้าใจง่ายเพื่อการรับข้อมูล IT เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ไปตลอดกาล คำ ๆ นี้เกิดขึ้นครั้งแรกจากนิตยสารชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1958 ที่เรียกเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ว่า Information Technology เรียกย่อ ๆ ว่า IT ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีคนเรียกชื่อนี้และใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ ภาษาไทยแปลคำนี้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อว่าเด็กสมัยหลังทุกคนจะต้องเรียนคำนี้และเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนรุ่นนี้ไปโดยปริยาย IT เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ไปตลอดกาล จริง ๆ เกิดขึ้นมาก่อนที่คำว่า IT จะถือกำเนิดขึ้นมาเสียอีก ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นมาพร้อมกับการถือกำเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปี 1940 บอกเลยว่าการถือกำเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำให้ยุคสมัยของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ทั้งนี้ก่อนหน้าที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีของมนุษย์ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อราวสามพันปีก่อน เพราะมนุษย์ได้มีการผลิตเครื่องกลออกมาครั้งแรกทั้งการทำกังหันกันน้ำและอื่น ๆ อีกมากมาย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ช่วงราวศตวรรษที่ 14 ที่ได้มีการผลิตไฟฟ้าใช้งานเป็นครั้งแรก และเรียกยุคนั้นว่ายุคเครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งมนุษย์เริ่มใช้ไฟฟ้าในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ต่อยอดออกมาอย่างมากมายที่ช่วยในวิถีชีวิตของมนุษย์เริ่มสะดวกสบายมากขึ้น และเมื่อปี […]