เทคโนโลยีกับการศึกษา

เทคโนโลยีกับการศึกษา เกี่ยวข้องกันอย่างไร ในยุคปัจจุบัน

   เทคโนโลยีกับการศึกษา ในปัจจุบันนี้  สังคมได้มีความเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว  ทั้งด้านรูปแบบการใช้ชีวิต และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆรอบตัว และมีอีกอย่างที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบที่เราเห็นได้ชัด คือเรื่องของการศึกษา เพราะในปัจจุบันนี้ การนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษานั้น ทำให้เราสามารถมองเห็นความเจริญในด้านการศึกษาได้ชัดเจนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการ ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่มีการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่จำกัดแค่พื้นที่ให้อยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันคุณครูได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบเปิดโลกให้กว้างมากกว่าเดิม JAVASCRIPT SEO WordPress เพราะการเรียนที่จำกัดแค่ในห้องเรียนนั้นมันล่าสมัย เด็ก ๆ ก็จะได้รับความรู้ในแบบเดิม ๆ คุณครูก็จะสอยแต่ในเรื่องเดิม ๆ ที่เน้นการท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง แต่เมื่อได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณครูก็สามารถสอนเด็ก ๆ ได้ เด็ก ๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้เช่นกัน เพราะเมื่อทั้งคุณครูและเด็ก ๆ ได้ก้าวออกมาสู่โลกกว้างที่ไม่ใช่ห้องเรียน คุณครูสามารถสอนสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำ เทคโนโลยีกับการศึกษา มาใช้ร่วมกัน ไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ เด็ก ๆ สามารถเพิ่มความรู้ให้กับตนเองได้มากขึ้น จากเมื่อก่อนการหาความรู้เพิ่มเติมจะต้องไปค้นคว้าจากห้องสมุดเท่านั้น จะต้องไปหามุมเงียบในห้องสมุดเพื่อเป็นที่ทำรายงาน แต่ปัจจุบันนี้ เด็ก […]