เทคโนโลยีการศึกษา 2

เทคโนโลยีการศึกษา ที่บอกเลยว่าดีมาก ๆ ต่อการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี

          เทคโนโลยีการศึกษา  ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่บอกเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน ๆ ก็มีการพัฒนาอยู่ตลอด เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะก้าวไกล วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 เทคโนโลยีการศึกษาที่บอกเลยว่าดีมาก ๆ เทคโนโลยีการศึกษา ต่อการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี ต่อการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยี บอกเลยว่าเรื่องของเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นเรื่องที่เพิ่มประสิทธิภาพดี ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ เทคโนโลยีแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Internet of Things เป็นการสร้างห้องเรียนในแบบอัจฉริยะ ที่นำเอาอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ทั้งในรู้การทำงานหรือการเรียนการศึกษาแบบ Smart มากขึ้นที่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาการเรียนให้มีความน่าสนใจสำหรับนักเรียนมากขึ้นอีกด้วย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ เทคโนโลยีที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Cloud Computing เป็นอีกเทคโนโลยีที่นำมาผสมผสานกับการเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีและน่าสนใจมาก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาที่จะส่งผลดีให้กับการศึกษามาก ๆ แน่นอนและยังช่วยทั้งอาจายร์หรือครู รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้แบบสูงสุด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ เทคโนโลยีที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ Artificial Intelligence เป็นอีกเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกสบายมาก ๆ ใช้ AI เข้ามาช่วยในเรื่องของการศึกษามากขึ้น เพื่อที่จะลดความเหนื่อย หรือช่วยเบาภาระของครูหรืออาจารย์ได้อย่างดีและช่วยเสริมความรู้ของนักเรียนในเรื่องของความเข้าใจ ได้มากขึ้นอีกด้วย             […]