ปัญหาภาวะโลกร้อน

บริษัท Apple ลงทุนกองทุนช่วยลด ปัญหาภาวะโลกร้อน และปัญหาฝุ่นและหมอกควันที่อยู่ในเมืองใหญ่

ในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาและทำลายโลกซึ่งเป็นบ้านเกิดของเราได้ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการเผาหรือการนำไปทิ้งในท้องทะเล เมืองที่มีความเจริญมากขึ้นทำให้เกิดสภาวะการจราจรติดขัดและมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ส่งผลเสียต่อโลกของเรา แล้วปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขนั่นก็คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหานี้ก็มีท่าทีว่าจะรุนแรงมากขึ้นทุกที โดยเราสามารถสังเกตได้จากระดับน้ำทะเลที่มีสูงขึ้นทุกปี ปัญหาฝุ่นและหมอกควันที่อยู่ในเมืองใหญ่ แล้วปัญหาอื่น ๆ บริษัท Apple ยังเปิดโอกาสให้กับลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน ครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ตอนนี้เทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้านก็เริ่มที่จะถูกพัฒนาออกมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และนอกจากนี้บริษัทใหญ่ ๆ หลาย ๆ บริษัทก็ได้มีการลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดบริษัท Apple ที่เป็นบริษัทอันดับต้น ๆ ของโลกก็ได้ลงทุนในกองทุนจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในกองทุนมีวัตถุประสงค์ก็คือการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวนหนึ่งล้านเมตริกตัน ที่ถูกปล่อยจากรถยนต์โดยสารจำนวน 200,000 คัน โดยการฟื้นฟูผืนป่า เนื่องจากป่าไม้เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด นอกจากนี้บริษัท Apple ก็มีเป้าหมายว่าภายในปี 2030 จะกลายเป็นบริษัทที่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสายพานการผลิตให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 75 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2030 เช่นเดียวกัน โดยกองทุนที่ว่านี้จะมีการบริหารโดยโกลแมนแซค นอกจากนี้บริษัท Apple ชะลอมาตรการป้องกันการติดตามความเป็นส่วนตัวที่มีอยู่ใน iOS14 ยังเปิดโอกาสให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินค้าของทางบริษัทได้มีส่วนร่วมในการรักษาโรคในครั้งนี้ด้วย […]