Microsoft เปิดตัวซอฟท์แวร์ตรวจจับการปลอมแปลงทางออนไลน์แบบ Deep Fake

Microsoft ได้พัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับตรวจจับการปลอมแปลงออนไลน์แบบ Deep Fake ที่เป็นการปลอมแปลงตั้งแต่หน้าตา เสียงพูด คลิปวิดีโอ หรือจะเป็นบทความประเภทต่างๆ โดยซอฟท์แวร์ที่ Microsoft พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยวิเคราะห์
ภาพถ่ายและวิดีโอนั้นว่าเป็นของจริงหรือถูกปลอมแปลง โดย Microsoft มีเป้าหมายว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยต่อสู้กับการบิดเบือนข้อมูลในโลกออนไลน์ได้ ทั้งนี้แล้ว Facebook Twitter และ Tik Tok ได้มีแบนโพสที่เป็นการปลอมแปลงออนไลน์ตามมาตรฐานของแต่ละแอพพลิเคชั่นเช่นกัน

Microsoft

Microsoft เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมานี้จะช่วยต่อสู้กับการบิดเบือนข้อมูลในโลกออนไลน์

Deep Fake เริ่มเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเมื่อต้นปี ค.ศ.2018 ที่นักพัฒนาซอฟท์แวร์สามารถปรับใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์สำหรับสร้างซอฟท์แวร์ที่สามารถเปลี่ยนใบหน้าของบุคคลหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งได้ มีการทำงานโดยการป้อนภาพนิ่งและวิดีโอจำนวนมากไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาสร้างเป็นคลิปวิดีโอชิ้นใหม่ที่มีใบหน้าของคนที่บันทึกข้อมูลไว้แทนใบหน้าของคนที่เป็นต้นฉบับในวิดีโอ ซึ่งทำให้บางคนนำซอฟท์แวร์การเปลี่ยนใบหน้าของบุคคลมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

โปรแกรม Microsoft

Microsoft พัฒนาซอฟท์แวร์โดยนำเครื่องมือที่ Microsoft มีอยู่แล้วอย่าง Video Authentication ที่ใช้ตรวจสอบความละเอียดของภาพสร้างขึ้นมากับภาพต้นฉบับ มาใช้ร่วมกับเขียนโปรแกรมให้มีการตรวจสอบวิดีโอแบบ Deepfake มากกว่า 1,000 รายการ และนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของ Face-swap ที่มีข้อมูลใบหน้าจำนวนมากกว่าที่สร้างโดย Facebook
ว่าใบหน้าที่อยู่ใน Deep Fake นั้นตรงกันมากน้อยแค่ไหน แต่ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมานี้ก็ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากวิดีโอ Deepfake นั้นผ่านการตัดต่อมาหลายครั้ง จึงอาจจะทำให้ยากต่อการตรวจสอบ โดยเบื้องต้นซอฟท์แวร์ที่ Microsoft พัฒนาขึ้นมานี้น่าจะช่วยตรวจสอบสื่อลามกอนาจารต่อผู้หญิงโดยไม่ยินยอมได้มากที่สุด อีกทั้ง Microsoft ยังคาดว่าจะสามารถร่วมมือกับ BBC และองค์กรสื่ออื่นๆ ในการตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้ใช้งานว่ามีการปลอมแปลงข้อมูลเนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ บนโพสที่กำลังใช้งานอยู่

Deep Fake

นอกจากนี้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะกำลังจะมาถึงนี้ อาจจะนำซอฟท์แวร์ของ Microsoft ไปใช้ในการตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนการลงคะแนนเสียง โดยจะแบ่งการตรวจสอบเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การสร้างเครื่องมือเพื่อเพิ่มลายนิ้วมือในรูปของใบรับรองดิจิทัล และส่วนที่สอง คือ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นลายนิ้วมือที่ถูกต้องตรงกับเจ้าของ ทั้งนี้ Microsoft หวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบการปลอมแปลงลายนิ้วมือได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค คือเว็บไซต์แนะนำข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับภาษา และ แอพพลิเคชั่น แปลภาษา ใช้ง่ายสะดวก รวดเร็วเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันนี้มาก ๆ

Post Author: admin