Internet Of Things (IOT) คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่?

เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะชีวิตประจำวันของคนเราเริ่มใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ตื่นยันนอนกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่พกพาได้อย่างโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เทคโนโลยีที่ใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแอร์ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ ทุกสิ่งรอบตัวต่างก็มีเทคโนโลยีเป็นส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้น และยุคสมัยนี้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายรวมถึง Internet Of Things (IOT) เทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมมาก ๆ ในสมัยนี้ แล้วInternet Of Thingsคืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับเทคโนโลยีสมัยใหม่? ไปไขข้อข้องใจนี้กันดีกว่า

Internet Of Things (IOT) 3

ความหมายของ Internet Of Things (IOT)

Internet Of Things (IOT) 1

Internet Of Things (IOT) คือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดึงเอาอินเทอร์เน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีและชีวิตประจำวันของคนเราโดยสมบูรณ์ กล่าวคือการให้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกันเองด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยให้มนุษย์มีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนั่นเอง โดยไอเดียของ Internet Of Thingsเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1970 จากความคิดที่จะสร้างเทคโนโลยีให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และสามารถทดแทนการทำงานของมนุษย์ได้ ก่อนที่จะพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันที่จับต้องได้ ทั้งนี้ Internet Of Thingsคือการรวมตัวของ 3 สิ่งคือ 1)

Smart Device เครื่องมือที่ใช้ควบคุมเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Smart phone, Smart watch หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่รองรับระบบอินเทอร์เน็ต, 2) Wireless Internet สื่อกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างแนบเนียนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) Dashboard ตัวประมวลและแสดงค่าของข้อมูลต่าง ๆ ออกมาให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อการใช้เทคโนโลยีที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Internet Of Things (IOT) 3

ในปัจจุบัน Internet Of Thingsเทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน เรียกได้ว่าสมัยนี้ใคร ๆ ก็เริ่มใช้เทคโนโลยีที่มีพื้นฐานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตกันทั้งนั้น จะเห็นได้ชัด ๆ ก็พวกระบบ AI (Artificial Intelligent) หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีหลักในการประมวลผลลัพธ์ต่าง ๆ จากการที่มนุษย์ป้อนข้อมูลเข้าไป หรือจากข้อมูลที่หาได้จากอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ข้อดีของ Internet Of Thingsคือ ช่วยในการรับส่งข้อมูลแบบดิจิตอลมากขึ้น ลดภาระการทำงานของมนุษย์และปัญหาการเก็บข้อมูลในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถส่งต่อข้อมูลต่าง ๆ

ได้อย่างรวดเร็วแบบ real time หมดปัญหาเรื่องส่งข้อมูลข่าวสารล่าช้า ที่สำคัญสามารถใช้เทคโนโลยีแทนมนุษย์ในพื้นที่อันตราย ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง เช่น ในบ่อน้ำมัน การตรวจสอบการทำงานของท่อน้ำต่าง ๆ นอกจากนี้การให้ Internet Of Thingsทำงานแทนมนุษย์ก็ได้รับข้อมูลที่มีความแม่นยำมากกว่า ทั้งยังช่วยประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ได้ เช่น การตรวจสอบอุณหภูมิ การพยากรณ์อากาศ การแจ้งเส้นทางใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติด

เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค คือเว็บไซต์แนะนำข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับภาษา Javascript , สอนทำ SEO

Post Author: Mint