Google มีการจำกัดพื้นที่ ในการจัดเก็บข้อมูล และยกเลิกการอัพโหลดรูปภาพอย่างไม่จำกัด

Google มีการจำกัดพื้นที่ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและการอัพโหลดรูปภาพ จากแต่เดิมที่ให้พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลและอัพโหลดรูปภาพได้แบบไม่จำกัด และได้เปลี่ยนมาเป็นใช้ฟรีได้ 15 GB และถ้าต้องการมากกว่านี้จะต้องจ่ายเงิน

ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะมีผลต่อการพื้นที่การเก็บข้อมุลของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google ที่รวมถึง Gmail และ Google Drive ด้วย โดยนโยบายดังกล่าวจะเริ่มมีผลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการอัพโหลดรูปภาพตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 เป็นต้นไป ทั้งนี้ Google จะไม่นับข้อมูลและรูปภาพที่จัดเก็บไว้ก่อนเดือนมิถุนายน 2021

Google มีการจำกัดพื้นที่

Google มีการจำกัดพื้นที่ ได้เปลี่ยนมาเป็นใช้ฟรีได้ 15 GB และถ้าต้องการมากกว่านี้จะต้องจ่ายเงิน

โดย Don MacAskill ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SmugMug บริษัทที่ให้บริการแชร์และเก็บภาพถ่าย ทางเว็บไซต์ Fickr ได้ให้ความเห็นว่านโยบายใหม่ของ Google ในการจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและอัพโหลดรูปภาพนั้น

เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว เนื่องจากการที่ให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัดและไม่คิดค่าบริการนั้น ทำให้ Google สูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์  อีกทั้งกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้อง Google ด้วยข้อกล่าวหาที่ว่า Google มีการผูกขาดทางค้า จึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ Google มีนโยบายนี้ออกมา

Google มีการจำกัดพื้นที่ ในการจัดเก็บข้อมูล

จากการเปิดให้บริการ Google Photos ในปี 2015 ที่ให้บริการจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอได้ฟรีและไม่จำกัดพื้นที่การจัดเก็บ ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวทำให้มีการจัดเก็บรูปถึง 4 ล้านล้านภาพ มีการอัพโหลดรูปภาพและวิดีโอมากถึง 28 พันล้านรายการทุกสัปดาห์ จากจำนวนดังกล่าวจึงทำให้ Google มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและอัพโหลดรูปภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า Google สามารถจะบริหารพื้นที่การจัดเก็บและสามารถให้บริการได้ในระยะยาว

Google Photos

ซึ่งก่อนหน้าที่การให้บริการพื้นที่จัดเก็บแบบไม่จำกัดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดขายทางการตลาดที่สำคัญสำหรับ Pixel ที่เป็นสมาร์ทโฟนของ Google ที่นอกจากจะได้พื้นที่ไม่จำกัดแล้ว รูปภาพที่จัดเก็บยังเป็นรูปภาพที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงด้วยอีกเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามจากนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลที่ Google ได้ออกมาใหม่นี้ ยังคงให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Pixel ยังได้รับพื้นที่การจัดเก็บอย่างไม่จำกัดเช่นเดิม แต่ว่าคุณภาพหรือความละเอียดของรูปภาพที่จัดเก็บนั้นจะต้องลดลง เพื่อให้มีพื้นที่เหลือเพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลในอนาคต

นอกจากการจำกัดพื้นที่การจัดเก็บแล้ว Google จะลบข้อมูลที่เกินกว่าพื้นที่ที่กำหนดไว้และเก็บมานาน 2 ปีใน G-mail และจะลบไฟล์รูปภาพที่เกินกว่าพื้นที่จัดเก็บและเก็บมานาน 3 ปี เช่นกัน ซึ่ง Google ได้ให้ความเห็นว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์จำนวนมหาศาลได้สำหรับช่วงเวลานี้

ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม เว็บรวบรวมเทคนิค และ อเลกซ่า โปรแกรมที่ช่วยเหลือผู้ใช้งาน เป็นการอัพเดทครั้งใหม่จาก อเมซอน

Post Author: admin