แอโรเจล เป็นวัตถุที่มีน้ำหนักเบาและ นำความร้อนที่ดีที่สุดในโลกกับคุณสมบัติพิเศษ

          แอโรเจล เป็นวัสดุที่มีน้ำหนัก เบามาก ๆ แต่ในขณะเดียกัน ก็มีความแข็ง ที่มีความหนาแน่นน้อย และ สามารถรับน้ำหนักได้ 500 – 4,000 เท่า ของน้ำหนักตัว  นอกจากนี้แอโรเจล ยังเป็นตัวนำ ความร้อนที่ดีที่สุดเป็น คุณสมบัติ หลักอีกด้วย  ซึ่งภายในโครงสร้าง จะประกอบไปด้วย รูพรุนขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การถ่ายเทความร้อน ผ่านแผ่น
แอโรเจล น้อยมาก  ดังนั้น จึงเป็นตัวนำความร้อน ที่มีศักยภาพ ที่ดีที่สุดเป็น คุณสมบัติ หลัก  นอกจากนี้ แอโรเจลยังจะสามารถ ใช้เป็น
ฉนวนกันเสียงคุณภาพสูง ได้ดีมาก สามารถใช้งานได้ใน อุณหภูมิต่ำ และ อุณหภูมิสูง ได้ดี หรือ จะใช้เคลือบเป็น พื้นผิววัสดุ เพื่อ ให้มี คุณสมบัติ เป็นพื้นผิว ที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้  ที่สำคัญเลยคือ ตัวแอโรเจล นี้ ไม่ได้สร้างมลพิษให้กับ สิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน  ซึ่งตรงจุดนี้เองที่เป็น จุดสำคัญอีกจุดหนึ่ง ที่ แอโรเจลนั้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งยังเป็น  วัสดุอเนกประสงค์ที่คนส่วนใหญ่มักนิยมในมาใช้กัน

แอโรเจล

ความเป็นมาของ แอโรเจล และการถูกค้นพบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

วัตถุแอโรเจล

      แอโรเจลถูกค้นพบโดย Steven S. Kistler ที่พยายาม ศึกษาว่า วัสดุที่เรียกว่า เจลนี้มี คุณสมบัติ พิเศษอะไรบ้าง และ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งคำตอบของ Steven S. Kistler นั้นก็คือ  ประกอบด้วยของแข็ง ที่มีรูปร่าง เหมือนกับเจลเปียก มี คุณสมบัติ เป็นฉนวนนำความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม  นอกจากนั้น ยังจะสามารถนำแอโรเจล ไปใช้งาน ได้หลากหลาย ประเภท เช่น สามารถนำไป ดัดแปลงเป็น ฉนวนกันความร้อน ของหน้าต่างได้ดี เป็นต้น

แอโรเจลของแข็งที่เบาที่สุดในโลก

ในปัจจุบันปี 2020 นี้ ได้มี องค์กรธุรกิจหลายแห่ง ได้จัดตั้งโรงงานทดสอบ การผลิต ซิลิกาแอโรเจลขึ้นมาแล้ว ซึ่งขั้นตอนในการผลิตนั้น  ไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายแต่อย่างใด  ซึ่งหมายถึง สามารถนำ ต้นแบบ แอโรเจลนี้ไปประยุกต์ใช้ ให้เป็นวัสดุอุปกรณ์
อเนกประสงค์ ต่าง ๆ ตามที่ต้องการใช้งานได้  โดย คุณสมบัติ และ ประโยชน์ของ แอโรเจลนี้เอง  จะสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลายประเภท ได้อย่างดีเยี่ยม

เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค คือเว็บไซต์แนะนำข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับ TECHNOLOGY ได้ที่นี่

Post Author: admin