เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ได้เข้ามีความสำคัญกับเศษฐกิจและสังคมของประเทศจีน

          สนามบินเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนได้มีการนำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้า มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศ   ซึ่ง เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มีส่วนสำคัญและได้มีบทบาทในการช่วยจดจำใบหน้าของผู้โดยสาร   ซึ่งมีเป็นจำนวนมากทั้งชาวเมืองเซี่ยงไฮ้และชาวเมืองอื่น ๆ  ดังนั้นเทคโนโลยีจดจำใบหน้านี้ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ในสถานบินในการช่วยรักษาความปลอดภัยได้อย่างครบวงจร   นอกจากนั้น เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้ยังทำหน้าที่ในการเช็คอินของผู้โดยสารได้โดยอัตโนมัติครบวงจรรวดเร็ว   และใช้เวลาในการเช็คอินไม่ถึง 1 นาที   แต่ผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในประเทศจีนได้ก็จะมีแต่เพียงผู้ถือบัตรประชาชนชาวจีนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้

จดจำใบหน้านี้มีส่วนสำคัญ

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศจีนมากขึ้นทั้งในส่วนของราชการและเอกชน

        จีนแผ่นดินใหญ่ได้นำ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มาใช้ในเมืองของตน   ซึ่งรัฐบาลจีนได้เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีนี้จึงนำมาใช้ทำประโยชน์ในสังคมของตน   เนื่องจากประชากรในประเทศจีนนั้นมีจำนวนมากมายรัฐบาลจึงนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน อาทิเช่น  ประโยชน์ในส่วนของทางราชการเช่น ใช้ เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้ในการตรวจจับผู้ร้ายที่ทางรัฐบาลต้องการจับตัวมาลงโทษ   ซึ่งอยู่ในท่ามกลางของผู้คนในสังคมที่มีจำนวนมากถึงมากที่สุด   เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการทำคดีอีกต่อไป

เทคโนโลยีจดจำใบหน้า

          อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างคือ   สามารถนำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้า นี้มาใช้ในองค์กรเอกชนทั่วไปในประเทศจีนได้ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงควบคุมการจราจรและท้องถนน  ซึ่งถือว่าเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญในการทำหน้าที่  ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างคลอบคลุม

เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในประเทศจีนและทั่วโลกมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

ในโลกยุคปัจจุบัน ปี 2020 นี้ มีหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศจีนด้วย  ที่ได้นำเอา เทคโนโลยีจดจำใบหน้านี้มาใช้ในงานด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไป   แต่มีจุดประสงค์ไม่กี่อย่างที่เหมือนกันคือ รักษาความปลอดภัย ฯลฯ  โดยจะมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการทำงานอยู่ 2 ขั้นตอนคือ ตรวจจับใบหน้าและการรู้จำใบหน้า

ขั้นตอนแรก  คือการตรวจจับใบหน้า

          เป็นกระบวนการและขั้นตอนในการวิเคราะห์การค้นหาใบหน้าของบุคคลจากภาพและวีดีโอนั้น ๆ   จากนั้นจึงจะประมวลผลภาพใบหน้าที่ค้นพบไปสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่สอง  คือการรู้จำใบหน้า

          เป็นกระบวนการที่นำภาพที่ประมวลผลจากขั้นตอนที่ 1 ได้  นำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าที่มีอยู่ว่าตรงกันหรือไม่

 ถ้าชอบบทความนี้ อย่าลืมกดติดตามเว็บ Javascriptly.com เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค JAVASCRIPT ที่จะบอกเทคนิคการทำเว็บไซต์ และข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆไว้ให้มากมาย

Post Author: admin