เทคโนโลยีการแพทย์ ที่น่าสนใจ และอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในอนาคต

เทคโนโลยีการแพทย์ เข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ของโลกที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร เศรษฐกิจ รวมไปถึงวงการแพทย์ก็มีพัฒนาการที่มากขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ในทางการแพทย์จนถึงปัจจุบันสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนด้วยการสร้างวัคซีนที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น่าสนใจ ที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในอนาคต

เทคโนโลยีการแพทย์

2 เทคโนโลยีการแพทย์ ทันสมัย ที่สามารถนำมาช่วยรักษาโรคได้ในอนาคต จะมีอะไรบ้าง ?

กายจำลองทดสอบยา (Companion Diagnostics)

1. กายจำลองทดสอบยา (Companion Diagnostics) – หลังจากเมื่อปี 2016 ที่เทคโนโลยีได้มีความก้าวไกลจนสามารถสร้างสมองของตัวอ่อนเทียมขึ้นมาได้ ทั้งยังมีอายุเท่ากับตัวอ่อนในครรภ์ของมนุษย์อายุ 5 สัปดาห์อีกด้วย หลังจากการสร้างสมองตัวอ่อนเทียมเป็นที่สำเสร็จก็ได้มีการเพาะอวัยวะอื่น ๆ ขึ้นมาด้วยเช่นกัน เรียกว่า Organoid ซึ่งเจ้าสมองและอวัยวะเทียมต่าง ๆ ที่สร้างมานี้ทำให้ทาวการแพทย์สามารถทดสอบการใช้งานของยา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่าง ๆ กับ Organoid เหล่านี้ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะผิดจรรยาบรรณที่ทดลองกับสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใด

ถือเป็นอีกก้าวของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นอย่างมากเลยล่ะ  ข้อดีของการจำลองทดสอบยานี้คือสามารถสร้าง personalized medicine หรือยาเฉพาะบุคคลออกมาได้ สามารถรักษาอาการของคนเหล่านั้นได้ตรงจุด จากการที่นำเซลล์ของผู้ป่วยมาเพาะเลี้ยงและสร้างวิธีรักษาเซลล์นั้น เมื่อเป็นผลสำเร็จจึงนำมาใช้กับผู้ป่วยจริง

. วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล

2. วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล (Personalized Cancer Vaccine) – ต่อจากความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเซลล์เทียมขึ้นมาก็สามารถนำมาต่อยอดและนำมารักษาโรคมะเร็งอย่างตรงจุดและเน้นไปที่อาการและเชื้อตามปัจเจกบุคคลกันไป โดยการนำเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยมาเพาะและหาวิธีรักษาที่เหมาะสม ทำให้การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายวิธีมากกว่าแต่ก่อน และมีผลข้างเคียงที่น้อยลง เนื่องจากผู้ป่วยบางคนไม่จำเป็นต้องฉายรังสีแต่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ได้ทางแพทย์ก็จะหลีดเลี่ยงการฉายรังสีที่อาจส่งผลกระทบอื่น ๆ กับผู้ป่วยหลังจากที่หายจากมะเร็งแล้วก็เป็นได้

นอกจากนี้ทางวงการแพทย์ยังสร้างวิธีการ อ่านรหัสดีเอ็นเอ และฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายและหาวิธีกำจัดเซลล์มะเร็งออกจากร่างจากการสร้างภูมิคุ้มกันภายในนั่นเอง ซึ่งวิธีนี้ยังอยู่ในช่วงการทดลองและรอดูผลการรักษาว่าจะมีความประสบผลสำเร็จในอนาคตได้หรือไม่ ทั้งนี้คณะแพทย์ของทางโรงพยาบาลจุฬาก็กำลังศึกษาผลของวัคซีนเหล่านี้ฉีดเข้าไปในร่างของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งทั้งหมด 25 คนและจะดูผลลัพธ์เพื่อพัฒนาด้านการรักษาโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต

ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม เว็บรวบรวมเทคนิค และ เปลี่ยนโลกไปกับ เทคโนโลยี ปี 2020 ที่เป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับความสนใจมาก

 

Post Author: admin