สหภาพยุโรปบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลบโฆษณาที่มีเนื้อหาชวนเชื่อของกลุ่มหัวรุนแรงผ่านทางออนไลน์

สหภาพยุโรปบังคับใช้กฎหมาย จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศออสเตรีย ทำให้สภาพยุโรปได้เร่งหารือเกี่ยวกับกฎหมายที่จะควบคุมการนำเสนอเนื้อหาที่มีความรุนแรงผ่านออนไลน์ ที่มีการหารือกันเป็นเวลานานมากกว่าหนึ่งปีแล้วแต่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ โดยเริ่มจากคณะรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปได้ให้ความเห็นว่าจะต้องมีกฎหมายที่สามารถลบการโฆษณาที่มีเนื้อหาชวนเชื่อของกลุ่มหัวรุนแรงผ่านทางออนไลน์ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงนับจากที่ได้รับรายงานการว่ามีการโฆษณาดังกล่าว

สหภาพยุโรปบังคับใช้กฎหมาย

สหภาพยุโรปบังคับใช้กฎหมาย จะควบคุมการนำเสนอเนื้อหาที่มีความรุนแรงผ่านออนไลน์

นอกจากนี้แล้วยังมีความพยายามที่จะให้มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศเยอรมัน และกรรมาธิการยุโรปด้านกิจการภายในภูมิภาคได้เรียกร้องให้มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับ “Regulation on Terrorist Content Online : TCO” หรือ ข้อบังคับการจัดการเนื้อหาของผู้ก่อการร้ายทางออนไลน์ ให้มีผลบังคับภายในวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้

ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดารัฐมนตรีของสหภาพยุโรปพยายามผลักดันให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการลบเนื้อหาของผู้ก่อการร้ายที่มีการเผยแพร่ทางออนไลน์ให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหรือใช้เวลาในการลบน้อยกว่านั้นนับจากเมื่อได้รับรายงานดังกล่าว

สหภาพยุโรปลบโฆษณาที่มีเนื้อหาชวนเชื่อ

ทั้งนี้กรรมาธิการยุโรปด้านกิจการภายในภูมิภาคได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า สหภาพยุโรปจะต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น ในการตรวจสอบผู้เดินทางข้ามพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรป เพื่อให้สามารถติดตามผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายได้อย่างเป็นระบบ

อีกทั้งการตรวจสอบบางครั้งก็ทำยากมากเนื่องจากการเดินทางในเขตเชงเก้นนั้นไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง จึงทำให้มีการตรวจสอบการข้ามแดนน้อยมาก โดยจากการศึกษาของสหภาพยุโรปพบว่ามีผู้ที่เข้ามาในเขตเชงเก้นถึง 22% ที่ไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลของเชงเก้น นั่นจึงทำให้ผู้ก่อการร้ายชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าออกภายในเขตเชงเก้นได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ

สหภาพยุโรป

โดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศฝรั่งเศสและออสเตรียนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมีการพบรูปภาพที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามในโทรศัพท์ของผู้ชายชาวเซเซนที่เป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรง ส่วนตำรวจของออสเตรียก็กำลังตรวจสอบความเกี่ยวข้องของมือปืนที่ก่อเหตุว่าจะมีส่วนร่วมกับกลุ่มญิฮาดในซีเรีย ซี่งสหภาพยุโรปได้แถลงเพิ่มเติมว่าการต่อสู้กับการก่อร้ายในครั้งนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายในการต่อต้านความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง แต่จะเป็นการต่อสู้กับลัทธิคลั่งไคล้ความรุนแรงเท่านั้นเอง

ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม เว็บรวบรวมเทคนิค และ เทคโนโลยี Eye Control ตัวช่วยใหม่สำหรับผู้พิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต

Post Author: admin