คอมพิวเตอร์ กับเทคโนโลยีกับการทำงานใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

      คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เรามีความสะดวกขึ้น ในด้านการทำงาน การสื่อสาร การคิดคำนวณ หรือนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์ ด้านการเงินธนาคาร ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น เพราะคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วกว่ามนุษย์ มีการประมวลผลข้อมูลสูง และเชื่อถือได้ JAVASCRIPT SEO WordPress โดยส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาระบบของตลอดเวลา ระบบของคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆคือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟท์แวร์ (Software) ซึ่ง 2 ส่วนในที่นี้หมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจำหลักความจำรอง และชุดควบคุมคำสั่ง ชุดควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นต้น และยังมีคุณสมบัติ ด้านความเร็ว ความสามารถในการเปรียบเทียบการคำนวณที่ต่างจากเครื่องคิดเลขอีกด้วย

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ เครื่อง คอมพิวเตอร์ อย่างไร

  • ในยุคแรกของการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในอนาคต คอมพิวเตอร์ นั้นจะมีลักษณะเครื่องที่ใหญ่มาก เมื่อติดตั้งแล้วจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่การทำงานนั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว
  • ในยุคที่ 2 ได้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดที่เล็กลง  ประสิทธิภาพของการทำงานสูงกว่ารุ่นแรกและมีความแม่นยำขึ้นมากกว่าเดิม
  • ในยุคที่3และ4 นั้น นักประดิษฐ์ได้สร้างไมโครโพรเซสเซอร์ และประดิษฐ์วงจรรวมความจุ เพื่อจะย่อส่วนวงจรหลายๆตัวเข้าด้วยกัน จึงเป็นที่มาของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องแรกหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีพร้อมแป้นพิมพ์และจอภาพที่แยกออกจากัน ส่วนประสิทธิภาพการทำงานนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย
  • จากคอมพิวเตอร์สู่โน๊ตบุ๊ค ในสมัยนั้นหลังจากที่ได้มีการพัฒนาให้มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะขึ้นมาแล้ว นักประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญ ได้คิดค้นหาวิธีการทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถยกไปไหนมาไหนได้ และต้องมีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายและหลากหลายจึงทำให้เกิดโน๊ตบุ๊ค ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ เครื่องคอมพิวเตอร์

    อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญและเป็นปัจจัยหลักสำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสำเร็จสูงสุด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ช่วยให้มนุษย์ประหยัดเวลาในการทำงาน การเดินทาง อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกที่ในยุคปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และด้านอื่น ๆอีกมากมาย

Post Author: admin