การเดิมพันครั้งใหญ่ของ IBM บริษัทยักษ์ใหญ่ กับการก้าวสู่วงการอุตสาหกรรมน้ำมัน

IBM บริษัทยักษ์ใหญ่ ในธุรกิจ IT ร่วมมือกับ Schlumberger ธุรกิจขุดเจาะบ่อน้ำมัน โดย IBM จะสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ Schlumberger สามารถเข้าถึงข้อมูลและซอฟท์แวร์ได้แบบเรียลไทม์ โดยแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าวจะมีแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า DELFI ที่จะช่วยให้กระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรมน้ำมันที่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์มีความสะดวกมากขึ้น เช่น การสำรวจสถานที่จุดเจาะน้ำมัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยตรวจสอบว่าดินและภูมิทัศน์ในพื่นที่ใดมีความเหมาะสมต่อการเข้าไปสำรวจและขุดเจาะเพื่อให้เข้าถึงบ่อน้ำมันได้มากที่สุด

IBM บริษัทยักษ์ใหญ่

IBM บริษัทยักษ์ใหญ่ จะนำระบบ “ไฮบริดคลาวด์” มาใช้กับระบบงานของ Schlumberger

ทั้งนี้ IBM จะนำระบบ “ไฮบริดคลาวด์” มาใช้กับระบบงานของ Schlumberger ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายของ IBM อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำมันนั้นมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก จึงส่งผลให้การเก็บข้อมูลบน คลาวด์จะทำได้ดีกว่าการเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท Schlumberger ตามแบบที่เคยใช้งาน

บริษัทผลิตคอมพิวเตอร์

อีกทั้งแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า DELFI ยังมีความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในอุตสาหกรรมน้ำมันได้เป็นอย่างดี แต่ปัญหาในการนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันนั้น คือ บริษัทน้ำมันรายใหญ่ๆ จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันอย่างมากในการทำงานที่จะนำมาไว้ในระบบคลาวด์ ซึ่งอาจจะทำให้การทำงานเป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามด้วยหลักการบริหารความเสี่ยงบริษัทส่วนใหญ่จะต้องกระจายไปใช้ระบบคลาวด์มากกว่า 1 แห่ง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อระบบงานของบริษัทได้

IBM

โดย Olivier Le Peuch ผู้บริหารระดับสูงของ Schlumberger ให้ความเห็นว่า ดิจิทัลจะกลายเป็นที่จำเป็นมากสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน และทุกบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันได้ตระหนักกันดีว่า เมื่อนำดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานแล้ว จะสามารถปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ที่เคยมีอยู่ และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันได้อย่างมากในอนาคต ในขณะที่เป้าหมายของ IBM กับการเป็นพันธมิตรกับ Schlumberger คือ IBM ต้องการเพิ่มกลุ่มผู้ใช้บริการระบบคลาวด์ให้ขยายออกไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มการผลิตต่างๆ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ำมันหยุดชะงักไปชั่วคราวในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทน้ำมันต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อลดต้นทุนในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต IBM คาดหวังว่าหากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถเปลี่ยนมาเป็นคลาวด์เทคโนโลยีได้ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจัดเก็บช้อมูลของบริษัทให้ลดลงได้เช่นกัน

เว็บไซต์รวบรวมเทคนิค คือเว็บไซต์แนะนำข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับ TECHNOLOGY ได้ที่นี่

Post Author: admin